Økonomiplan 2019-22

I henhold til kommunelovens § 44 er rådmannens forslag og formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside. Økonomiplanen behandles i kommunestyret 19. juni 2018.

Les hele saken

Siljan kulturskole 2018/19

Kulturskolen i Siljan har flere gode tilbud til barn og unge neste skoleår. Søknadsfristen er 1. juli

Les hele saken

Forbud mot bruk av åpen ild utendørs

Brannsjefen har lagt ned forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Siljan og  Skien kommune f.o.m. 28. mai inntil videre.

Les hele saken