Offentlig ettersyn - valg av meddommere

Kommunestyret skal i sitt junimøte velge meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24. Nå legges forslagene ut på høring.

Les hele saken

Økonomiplan 2021-24

I henhold til kommunelovens § 44 er rådmannens forslag og formannskapets innstilling til økonomiplan 2021-2024 lagt ut til offentlig ettersyn. Økonomiplanen behandles av kommunestyret 16. juni 2020.

Les hele saken