Siljan kommune godkjent som Trafikksikker kommune

Kommunen, ved ordfører Kjell A. Sølverød kunne stolt ta imot kr. 50.000,- i dag for arbeidet med Trafikksikker Kommune.

Les hele saken

Ung i Telemark 2018 - Ungdommene sin stemme

Ungdatakonferansen Ung i Telemark 2018 ble arrangert i Langesund 20.-21. november. Her ble hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Telemark presentert og diskutert – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere.

Les hele saken