Re- og habilitering

Innhold

Individuell plan - for personer som har behov for flere sammensatte helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester over lengre tid.

Individuell plan

Målet med en individuell plan er å lette koordineringen av helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet. Den individuelle planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge opp brukeren.

Skolen skal være med på å utarbeide og følge opp tiltak og mål i individuelle planer, hvis dette er nødvendig for å ivareta elevenes behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Brukeren skal ha mulighet til å medvirke når en slik plan lages.

Brosjyre individuell plan

Kriterier

Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for flere sammensatte helse-, omsorgs- og/eller sosialtjenester over lengre tid. Staten har på samme måte plikt til å utarbeide individuelle planer for pasienter med behov for spesialisthelsetjenester.

Elever i grunnskolen har krav på å få utarbeidet individuell plan når det er behov for koordinering og individuell tilpasning av opplæringen.

Kontaktinformasjon 

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim,  tlf.: 957 40 805 eller servicekontoret 35942500

Søknadskjema (pdf)

Publisert: 13.07.2017 13.20