Fyrverkeri i Siljan

Innhold

Det er forbud mot fyrverkeri i Opdalen og et område i Siljan sentrum. Det er av hensyn til dyrevelferd kommunestyret har vedtatt forskriften om forbud.

Dette er områdene forbudet omfatter:
Les vedtaket under

Forskriften ble vedtatt i Kommunestyret 10.11.2020 - Sak 53/20:

  1. Med hjemmel i forskrift av 26.juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A, vedtas lokal forskrift med forbud mot privat bruk av fyrverkeri.
  2. Forbudet vil gjelde i nærmere angitte områder spesifisert i kart medfølgende forskriften.
  3. Det settes ikke inn ressurser til kompenserende tiltak, da fyrverkeri fortsatt vil være synlig fra omkringliggende områder.
  4. Det gjøres en evaluering av forskriften 1. halvår 2021. Har forskriften virket etter hensikten? Er forskriftens fyrverkeriforbudssoner tilstrekkelig eller bør de skaleres opp eller ned.

Forskriften skulle evalueres i 2021, men pga Covid-19 pandemien og hardt arbeidspress med oppgaver knyttet til denne, er evalueringen dessverre ikke blitt gjort.
Det vil bli en evaluering av forskriften 1. halvår 2022.

Publisert: 21.12.2021 10.01