Viltforvaltning

Innhold

Porsgrunn, Skien og Siljan kommune har felles landbruksforvaltning. Landbrukskontoret er administrativt knyttet til Skien kommune. Spørsmål knyttet til viltforvaltning kan stilles direkte til Grenland landbrukskontor i Skien.

Kontaktinformasjon

Grenland Landbrukskontor
Henrik Ibsensgate 2, 3724 Skien
Epost: skien.postmottak@skien.kommune.no
Tlf.: 35 58 10 00

Kontaktperson: Eigil Movik, tlf.: 996 91 083

Jakt og fangst

Kommunene har hovedansvar for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder har kommunen et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt.

Godkjenning av vald - minsteareal

For å få fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og bever må en ha eller disponere et bestemt areal, vald. For godkjenning av vald kreves det blant annet et minimum av areal. Se forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Siljan kommune, Telemark. Kommunen må godkjenne nye vald for de nevnte artene. Søknadsfrist er 1. mai.

Skjema for godkjenning/endring av vald

Jakttider

Jakttidene gjelder fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene.

Som jeger må du i tillegg skaffe deg oversikt over eventuelle lokale fredninger, siden grunneier kan gjøre innskrenkninger innenfor de jakttider som er fastsatt. Innskrenkninger kan også gis i forbindelse med områdevern fastsatt i medhold av naturmangfoldloven.

De artene det er åpnet opp for jakt på, har fastsatt egene jakttider gjennom sentral forskrift.

Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

For mer informasjon om jegerprøver se Norges jeger- og fiskerforbund.

Minsteareal for hjortevilt og bever

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Siljan kommune.
Gjeldende minsteareal er:

Elg: 2000 daa; 
Hjort: 3 000 daa; 
Rådyr: 1000 daa; 
Bever: Ingen kvote. Jakttid følger nasjonal forskrift for jakttider.

Ettersøk og avlivning av skadet vilt

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med påkjørsel av bil eller tog. Politiet kan kontaktes og de videreformidler til vårt ettersøkskorps som håndterer dette. Politiets vakttelefon er 02800. Kommunen har ikke ansvar i forhold til dyr som oppleves som skadedyr.

Ved skadet vilt kan en ta kontakt med en av følgende personer i ettersøkskorpset:

 
Navn Telefon
Jørn Isaksen 900 69 055
Tommy Andersen 990 16 393
Terje Skilbred 977 10 966
Lasse Øverbø 917 18 861

Jøran Røsaker

472 59 830

Asbjørn Kløverød

908 82 943
Publisert: 22.06.2017 11.13