Klima og miljø

Innhold

Klimaet er i rask endring. Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, og økningen har vært størst de siste femti årene. Snø og is smelter og havet stiger og blir surere. Norge har et godt utgangspunkt for å tilpasse seg klimaendringene i forhold til mange andre land. Allerede nå kan du som enkelt person gjøre noe for miljøet.

Hva kan du gjøre for miljøet?

Selv om mange av de virkelig store miljøtiltakene settes i gang på et overordnet nivå, er det mye du som privatperson kan gjøre for å bidra til en mer miljøvennlig hverdag. I tillegg til å bidra til å bedre miljøet kan det også være gøy og sunt for både lommeboka og helsa. En generell oversikt over gode tips den enkelte kan gjøre for å leve mer miljøvennlig finner du på nettsidene til Naturnvernforbundet og Framtiden i våre hender.

Brukt og kast samfunnet

Forbruksmønsteret til den enkelte er et viktig utgangspunkt for hvor miljøvennlig man er i hverdagen. Ikke minst er det viktig å tenke nøye gjennom hva man kjøper. Noen spørsmål du kan stille: Har du virkelig behov for produktet? Er det av en kvalitet som gjør at det varer lenge, eller kjøper du søppel ved at det går raskt i stykker? Er det et miljøvennlig produkt, eller inneholder det miljøskadelige stoffer? Medfører produksjonsprosessen miljøskadelige utslipp? Kan produktet resirkuleres når det har gått ut av bruk?

For å redusere avfallsmengden du produserer som privatperson er det, i tillegg til å nøye vurdere hva du kjøper, også viktig å ta godt vare på det du allerede har! Her er reparasjon av ødelagt utstyr, gjenbruk av klær og ting og eventuelt bytte ting med andre viktige stikkord. 

Naturforbundet har laget en kampanje kalt "Ta vare på det du har". Her kan du få tips og inspirasjon til å fikse tingene dine selv.

Få mer inspirasjon til en miljøvennlig hverdag på hjemmesiden til Naturvernforbundet.

Mengden matavfall som kastes er også et stort problem som kan enkelt gjøres noe med. Hvert år kaster nordmenn ca. 355 000 tonn spiselig mat til en verdi av 20 milliarder kroner. Det tilsvarer at en barnefamilie kaster hver femte handlepose med mat rett i søpla. Ved å kaste mindre mat kan du spare i kroner og ører og samtidig gjøre godt for miljøet.

Les mer om matavfall og det du kan gjøre:

Energibesparelser

Som privatperson er det mye du kan gjøre for å spare energi. Ikke minst kan det være store muligheter for å spare energi i egen bolig. Dette kan du gjøre både ved å gjennomføre tiltak i eksisterende bolig som bedre isolering, bytte vinduer, overgang til varmepumpe og ikke minst ved å gjøre fornuftige valg når du skal bygge ny bolig.

Nyttige tips til hvordan du kan spare enegri og gjøre boligen din mer miljøvennlig finner du på hjemmesiden til fremtiden i våre hender og naturvernforbundet.  

ENOVA er et statlig foretak som skal være pådriver mot lavutslippssamfunnet. På deres hjemmesider finner du blant annet tips til hvordan du kan gjøre gode energivalg ved oppussing av boligen din, eller hvis du skal bygge et nytt hus. Det er også mulig å søke om midler til ulike miljøvennlige foretak.

Transport

Transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. En reisevaneundersøkelse fra Grenland i 2014 viser at en gjennomsnittsreise i regionen er 11.8 kilometer lang og varer i 23 minutter, og at bilreiser utgjør ca 85 % av transportarbeidet. Dette betyr at det er et stort potensiale for at flere kan transportere seg mer miljøvennlig ved å bruke mer kollektivtransport samt å gå og sykle oftere. Overgang til nullutslippsteknologi som f.eks elektriske biler og biler på biogass vil også redusere klimagassutslippene.

Prosjekt Bypakke Grenland jobber med å redusere bilbehov og redusere klimagassutslippene fra transport i Grenland. De har også mål om å gjøre det tryggere og bedre for gående og syklende og utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem.

Les mer om Bypakke Grenland.

Som et resultat av dette har Siljan fått ny bussrute mellom bygda og byen. P7 går mellom Siljan, Gulset og Rødmyr. Det er flere avganger om dagen og tilbudet jobbes kontinuerlig for å bli forbedret. For mer informasjon se Farte.no sin hjemmeside eller last ned appen Farte Billett på telefonen.

Tilpasning til klimaendringer

Klimaet er i endring. Det er det ingen tvil om.

Vi opplever at det blir både mildere og våtere og mer svingninger rundt frysepunktet. Disse endringene kan ha stor negativ betydning for boligene våre. Det er imidlertid mye du som huseier kan gjøre for å redusere og forebygge effektene av klimaendringene.

Tiltak som kan gjøre huset ditt mer motstandsdyktig for effektene av klimaendringene

Forurensning

Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft vann eller jord. Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet.

Forurenset grunn

Grunnen  forurenses når miljøgifter slippes ut på bakken eller graves ned. Årsakene til forurensning av grunnen kan blant annet være gamle utslipp fra ulykker, industri og annen næringsvirksomhet eller fra gamle avfallsfyllinger.

Miljødirektoratet har laget en database som gir oversikt over registrerte områder med forurenset grunn i Norge og på Svalbard. Her finner du opplysninger om beliggenhet, type forurensning, samt undersøkelser og tiltak (dersom det er utført på området).

Mer informasjon om forurenset grunn.

 

Publisert: 26.07.2017 14.48