Folkehelse

Innhold

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Siljan  kommune sitt folkehelsearbeid er forankret i: Lov om folkehelse

Folkehelsekoordinator:
Jeanett Aas Andersen
Tlf.:  472 71 166
Epost: jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no

Publisert: 25.09.2017 13.30