Psykisk helse og rus

Innhold

Spesialsykepleier  har kontor på helse- og oppvekstsenteret.

Hovedmål

Det er Siljan kommune sitt mål at personer med utfordringer innenfor psykisk helse/rus får tilbud om oppfølgning og behandling for å mestre sitt liv.

Psykisk helse

Har du utfordringer med din psykiske helse, kan du få tilbud om oppfølgning og behandling for å mestre livet ditt. Barn/unge og deres familier som trenger støtte når utfordringene gjør hverdagen vanskelig å håndtere, kan ta kontakt med helsesøstertjenesten eller barnevernstjenesten.

Tjenester

 • Samtaler
 • Veiledning
 • Samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten
 • Kommunal døgnplass psykiatri og rus (ved lette og moderate lidelser)
 • Gruppetilbud
 • Pårørende samtaler

Kontaktinformasjon

Spesialsykepleier: Jarle Toften, tlf.: 902 17 539 eller servicekontoret tlf.: 35 94 25 00.

Leder forebyggende tjenester: Anita Vindheim tlf.: 957 40 805

Åpningstider

Mandag - fredag kl 09:00-15:00

Ved behov for hjelp utenom åpningstider kan Skien Interkommunale legevakt kontaktes på tlf.: 116 117 eller ved øyeblikkelig hjelp: 113.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Søk elektronisk her 

Søknadskjema pdf her

Rus

Har du utfordringer med rusmidler, kan du få tilbud om oppfølgning og behandling.

Tjenster

 • Samtaler
 • Veiledning
 • Henvisning til behandling for rusmiddelavhengighet
 • Samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten
 • Kommunal døgnplass psykiatri og rus (ved lette og moderate lidelser)
 • LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Gruppetilbud
 • Pårørende samtaler

Kontaktinformasjon

Spesialsykepleier Jarle Toften, tlf.: 902 17 539 eller servicekontoret tlf.: 35 94 25 00.

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim, tlf.: 957 40 805

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 09:00-15:00

Ved behov for hjelp utenom åpningstider kan Skien Interkommunale legevakt kontaktes på tlf.: 116 117 eller ved øyeblikkelig hjelp: 113.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Søk elektronisk her

Søknadskjema pdf her

Pårørende

Er du i nær relasjon til et menneske som har utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, kan du få tilbud om pårørende samtaler eller veiledning.

Kontaktinformasjon

Spesialsykepleier Jarle Toften, tlf.: 902 17 539 eller servicekontoret tlf.: 35 94 25 00.

Leder forebyggende tjenester Anita Vindheim tlf.: 957 40 805

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 09:00-15:00

Ved behov for hjelp utenom åpningstider kan Skien Interkommunale legevakt kontaktes på tlf.: 116 117 eller ved  øyeblikkelig hjelp: 113.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Søk elektronisk her

Søknadskjema pdf her

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra avdeling for helse, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no           

Postadresse til avdeling for helse: Siljan kommune, Postboks 16, 3749 Siljan. 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Forløpskoordinator innen psykisk helse og rus

Kontaktinformasjon:
Spesialsykepleier psykisk helse og rus Jarle Toften, tlf.: 902 17 539 eller servicekontoret tlf.: 35 94 25 00
Åpningstid: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00.

Henvendelser fra sykehuset blir oversendt koordinerende enhet/vedtaksteam for videre behandling.

Publisert: 27.06.2017 12.38