Spørsmål til spørretimen

Innhold

Reglement for offentlig spørretime ved kommunestyrets ordinære møter

Send inn spørsmål til spørretimen elektronisk

Reglement for offentlig spørretime ved ordinære kommunestyremøter

Kommunestyrets vedtak 6. februar 2018

1. Tidspunkt
Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime umiddelbart før kommunestyrets møter settes. Spørretimen er ikke en del av det formelle møtet.

2. Ingen spørsmål
Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretimen fullt ut, settes møtet og behandlingen begynner etter foreliggende saksliste.

3. Krav til spørsmålsstiller
Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål, med unntak av kommunestyrets egne medlemmer.

4. Prosedyre ved gjennomføringen
Spørsmålene skal være forelagt ordføreren skriftlig 7 dager før møtet. 
Spørsmålet leses av spørsmålsstilleren og spørsmålsstilleren gis anledning til en replikk.  Ordføreren avgjør hvem som skal besvare spørsmålet.

5. Spørsmålets innhold
Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentlighet skal ikke tas opp.

6. Tvil om forståelsen
Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjene er det ordføreren som har avgjørende myndighet.

7. Informasjon
Spørsmål til offentlig spørretime og svar publiseres gjennom kommunens informasjonskanaler.

Publisert: 06.07.2017 12.52