Idrett

Innhold

Idrett

Siljan kommune har et rikholdig  tilbud innen idrett. Dette gjenspeiles av det høye medlemstallet i kommunens idrettsorganisasjoner, ved at nesten halvparten av kommunens innbyggere er medlem i en slik organisasjon.

For mer informasjon om de ulike idrettslagene se  Foreningsregisteret

Idrettsanlegg

Siljan kommune eier ingen egne idrettsanlegg. Siljan kommunes rolle har på dette området vært som aktiv støttespiller for kommunens lag og foreninger, også med tanke på utbygging og drift av idrettsanlegg. Av større anlegg nevnes:

  • Siljanhallen, eies og drives av Siljan Idrettslag
  • Siljan Idrettspark, eies og drives av Siljan Idrettslag
  • Siljan IL lysløype, eies og drives av Siljan Idrettslag
  • Siljan Motocrossbane,  eies og drives av Siljan Motocrossklubb

Siljan Idrettsråd

Siljan Idrettsråd er et fellesorgan for de lag og foreninger  i kommunen som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Siljan Idrettsråd har i dag representasjon fra Siljan Idrettslag, Siljan Motocrossklubb og Siljan Sportsskyttere.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

Les mer om Lokale Aktivitetsmidler

Publisert: 07.08.2017 09.14