Kontakt oss

Innhold

Her er det samlet nyttig kontaktinformasjon til sentrale kommunale tjenester og kommunalt ansatte.

Vakttelefoner i kommunen

Legevakt: 116 117 (Hverdager fra kl. 16:00-08:00, helger og høytider)
Teknisk vakttelefon: 35 50 87 00 - For viktige henvendelser til kommunen utenom åpningstid

Siljan servicekontor: 35 94 25 00 kl. 09:00-14:00 på hverdager.

Beredskapskoordinator: 35 94 25 00 / 988 39 065 - Epost: kgn@siljan.kommune.no

Flere viktige kontakter under informasjonssiden vår her: Beredskap

Ansatte

Samfunn - Teknisk

Kommunalsjef for Samfunn: Rune Sølland - Tlf.: 95 188 763 - Epost: rune.solland@siljan.kommune.no
Byggesak: Morten Thorvaldsen - Tlf.: 901 36 162 - Epost: mth@siljan.kommune.no
Oppmåling: Tove Fagerbæk - Tlf.: 911 67 957 - Epost: tfa@siljan.kommune.no
Eiendom: Svein Inge Hammer - Tlf.: 951 48 870 - Epost: sih@siljan.kommune.no

Oppvekst

Kommunalsjef for Oppvekst: Torny Strand Moripen: - Tlf.: 473 59 835 - Epost: tsm@siljan.kommune.no
Barnevern: Barnevernleder Jan Erik Fredriksen  - Tlf.: 906 29 092 - Epost: jan.erik.fredriksen@siljan.kommune.no
PPT: Ped.psyk. rådgiver/leder Ida Marie Engen - Tlf.: 950 04 461 - Epost: idamarie.engen@siljan.kommune.no
Vikar fra 6.3.2023: Gro Elisabeth Herum Tlf.: 481 68 906 Epost: gro.elisabeth.herum@siljan.kommune.no
Midtbyda barneskole: Rektor Anton H. Lofstad - Tlf.: 922 16 558 - Epost: ahl@siljan.kommune.no
SFO: SFO-leder Linda Moen - Tlf.: 938 80 207 - Epost: linda.moen@siljan.kommune.no
Siljan ungdomsskole: Rektor Tormod Ludvigsen - Tlf.: 480 77 385 - Epost: tormod.ludvigsen@siljan.kommune.no
Kulturskolen: Thomas Moen - Tlf.: 957 61 284 - Epost: thomasarman.moen@siljan.kommune.no
Barnehageleder: Lisbeth Gulseth - Tlf. 994 48 601 - Epost: lgu@siljan.kommune.no

Loppedåpan barnehage: Barnehagestyrer Lisbeth E. Christensen - Tlf.: 958 51 231 - Epost: Lisbeth.EkornrodChristensen@siljan.kommune.no
Sagaenga barnehage: Barnehagestyrer Karin Skifjeld Idris - Tlf: 924 57 496 - Epost: karinskifjeld.idris@skole.siljan.no

Helse

Kommunalsjef for Helse: Heidi Vasdal 8- Tlf.: 468 62 848 - Epost: heidi.vasdal@siljan.kommune.no
Pleie- og omsorg: Leder for pleie og omsorg Silje T. Sannerholt - Tlf.: 901 39 076 - Epost: silje.tveiten.sannerholt@siljan.kommune.no
Forebyggende tjenester: Leder for forebyggende tjenester Anita Vindheim - Tlf.:  957 40 805 - Epost: anita.vindheim@siljan.kommune.no
Helsestasjon: Helsesykepleier Anne Doris K. Hjort - Tlf.: 928 38 712 - Epost: anne.doris.kobro.hjort@siljan.kommune.no
Legekontor: Tlf.: 35 94 25 50
Psykisk helse/Rus: Psykiatrisk sykepleier Jarle Toften - Tlf.: 902 17 539 - Epost: jarle.toften@siljan.kommune.no
Fysioterapi: Sjeffysioterapeut og psykomotorisk fysioterapeut Kristin Runge Sørensen - Tlf.: 917 95 168 - Epost: krs@siljan.kommune.no

Administrasjon

Kommunedirektør: Jan Sæthre Tlf.: 901 76 760 - Epost: jse@siljan.kommune.no
Kommunalsjef for Administrasjon: Kjersti Førstøyl Tlf.: 995 62 880 - Epost: kjf@siljan.kommune.no
Kommunalsjef for HR: Aina M. Bergdahl Tlf.: 920 94 347 - Epost :aib@siljan.kommune.no

Servicekontoret hjelper deg

Servicekontoret og sentralbordet, tlf. 35942500, er åpent mandag-fredag kl. 09:00-14:00.
Gjør gjerne avtaler utenom disse tidene eller gjør direkte avtale med saksbehandler.

Her møter du medarbeidere som kan gi deg informasjon og veiledning om alle kommunens tjenester. Vårt mål er så godt vi kan å hjelpe innbyggerne med å svare på spørsmål. Dersom vi ikke kan svare, vil vi vise deg videre til riktig avdeling og riktig person som kan hjelpe deg.

Dette er ansvarsområdene:

  • Sentralbord og kundehenvendelser
  • Politisk sekretariat
  • Informasjon og web, og utgivelse av Kommunenytt
  • Kommunens arkiver
  • Administrerer utleie av kommunale bygg
  • Salg av lokalhistorisk litteratur
  • Salg av ekstrasøpelsekker

Digitale tjenester

Du kan i stor grad serve deg selv 24-7 via kommunens hjemmeside. Her finner du det meste av informasjon om tjenester, aktuelt fra kommunen, søknadsskjemaer, kartløsning, kommunale planer, politiske sakspapirer og postjournaler. I betalingstjenesten Ambita Infoland, kan du bestille meglerpakke, nabolister, målebrev, ferdigattest, reguleringsplan og  -bestemmelser m.m

Utleie

Reglement for leie av samfunnssalen (pdf)
Reglement for leie av kafeteriaen på sykehjemmet (pdf)
Reglement for leie av kanoer (pdf)

Nyttige kontakter

Kommunedirektør:

Jan Sæthre
Telefon: 35 94 25 00
Mobil: 901 76 760

E-post: jse@siljan.kommune.no

Ordfører:

Elisabeth Hammer
Telefon: 35 94 25 00
Mobil: 918 28 157
E-post: Elisabeth.hammer@siljan.kommune.no

Renovasjon:

- Renovasjon i Grenland

Meld feil på gatelys:

- Kommunale veger
- Fylkeskommunale veger

Buss - Taxi

Farte.no - lokalbuss
Siljan Taxi - Tlf.: 94 19 00 03

Publisert: 04.05.2017 14.08
Kommunehuset - Servicekontoret

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35 94 25 00

Kontaktperson: Ingrid M. Eikland

Tittel: Kommunikasjonskonsulent

Telefon: 413 07 072

Kontaktperson: Kjersti Grave Næss

Tittel: Beredskapskoordinator, Politisk sekretariat

Telefon: 988 39 065

Kontaktperson: Tone Johnsgård

Tittel: Arkivleder

Telefon: 976 87 968

Send sikker epost

Åpningstid: kl. 09:00-14:00