Nærværsteam

Innhold

Kommunens nærværsteam kan hjelpe elever som har falt ut av skolen, eller som står i fare for å falle ut av skolen.

Teamet er en støtte for barn og ungdom som synes det er vanskelig å komme på skolen eller barnehagen, og foreldre/foresatte som ønsker bistand i å hjelpe barnet sitt tilbake til skole eller barnehage.

Målgruppe

Målgruppe er barn og unge i alderen 0-24 år.

• Er du som forelder eller foresatt bekymret for at barnet ditt eller ungdommen din ikke vil gå på skolen?
• Eller er du kanskje selv en elev som synes det er vanskelig å være på skolen?

Vi i nærværsteam er her for å støtte dere på et tidlig stadium før utfordringene vokser seg større. Vi har et mål om å komme tidlig inn, og tilby tverrfaglig hjelp på et tidlig tidspunkt. Ta kontakt med oss så snart som mulig dersom dere opplever utfordringer, enten direkte som elev/foresatt eller sammen med skolen/barnehagen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

• Nærværsteamet kan gi støtte og veiledning til skole, foresatte og andre aktuelle instanser eller ressurspersoner.
• Dersom det er behov for mer bistand enn teamet kan gi, vil vi samarbeide med deg/dere for å finne gode løsninger og riktig hjelp.

Nærværsteam er en del av satsingen på tidlig intervensjon ved bekymringsfullt fravær.
Utgangspunktet vil være kortvarige intervensjoner der målet er å bistå hjem og skole slik at eleven kommer tilbake på skolen. Teamet vil ha arbeidsoppgaver knyttet til de ulike instansers mandat og fagområder, og vi vil samarbeide med deg/dere for å kunne gi god og riktig hjelp på et tidlig tidspunkt.

Hvem sitter i nærværsteam?

• Helle Aspheim Zielinski – nærværskoordinator og koordinator for teamet
• Tobias Ruud - psykiske helsetjenester
• Linda Elisabeth Halvorsen – helsesykepleier
• Ida Marie Engen – PPT
• Kristin Dørrum Kvale – barneverntjenesten
• Hege Ekornrød Ulsnes – sosiallærer
• Anette Sagmo – miljøterapeut
• Alexander Weckhorst – ungdomsveileder NAV
• Andre tjenester som barnehage, psykomotorisk fysioterapeut og folkehelsekoordinator kan kalles inn ved behov.

Hvordan komme i kontakt med oss?

1. Ta kontakt med skole eller barnehage, som formidler kontakt videre til nærværsteamet, eller:
2. Ring nærværskoordinator Helle Aspheim Zielinski direkte på tlf: 902 68 389.
3. Videre kontakt avtales nærmere.

Brosjyre (pdf)

Publisert: 25.10.2021 10.40