Næring

Innhold

Kontaktinformasjon

Kommunens kontaktperson for næringssaker er Ordfører Kjell Abraham Sølverød.
Han treffes på tlf.: 35 94 25 25, mobil: 993 01 899 eller epost kjellabraham.solverod@siljan.kommune.no

Næringskontakt:
Tore Halvorsen
Epost: tore.halvorsen@vig.no
Mobil: 984 12 859

Tore Halvorsen har kontortid på kommunehuset siste fredag hver måned.

Strategisk næringplan

Grenlandskommunene har felles strategisk næringsplan.

Areal for nyetablering

Holtesletta industriområde er hovedtyngdepunktet for industrietableringer i Siljan kommune.

Finn ut mer om dette området i Næringsarealguiden.

Vekst i Grenland IKS

Vekst i Grenland IKS er grenlandskommunenes næringsutviklingsapparat. De bistår kommunens administrative og politiske ledelse i næringssaker og -prosjekter, er kommunenes kontaktpunkt overfor næringslivet og jobber med saker av regional karakter som rammebetingelser og markedsføring av Grenland. Vekst i Grenland arbeider med tilrettelegging for nyetableringer og eksisterende virksomheter i regionen. Etablererkontoret Grenland er en del av næringsselskapets tjenester.

Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert på Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien.

Hovedfokus er å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter slik at det blir flere arbeidsplasser i vår region. Videre vil Vekst i Grenland medvirke til at Grenland skal fremstå som en samordnet enhet ovenfor sentrale myndigheter og investorer. 

Vekst i Grenland markedsfører Grenland som et førsteklasses lokaliseringssted for bedrifter som ønsker gode forutsetninger for videre vekst og lønnsomhet. Vi heier på gode tiltak som setter regionen vår i fokus, og vi tror på samarbeid. Vi sier at gode ideer fortjener å bli store!

Vekst i Grenland ønsker å bygge Grenlands omdømme som det beste stedet for bedriftsetableringer og kloke hoder, da er det viktig å samarbeide og ha et felles fokus. Vi tror det er mulig og vi ønsker å jobbe for at vår fortrinn synliggjøres.

Holtesletta industriområde

Besøksadresse:

Industrivegen 29
3748 Siljan
Publisert: 09.08.2017 09.47
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan