Vielse i Siljan

Innhold

Siljan kommune tilbyr vielser til personer med folkeregistrert adresse i Siljan kommune og i andre kommuner i Norge.

Siljan kommune tilbyr også vielser til personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppholder seg i Norge på vielsestidspunktet og som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Tilbudet om kommunal vigsel er gratis.

Bestille og reservere vielse

1. Bestill først prøvingsattest hos skatteetaten.no
Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen og må være gyldig på vielsestidspunktet. Spørsmål knyttet til prøvingen rettes til Skatteetaten.

Original prøvingsattest sendes eller leveres til:

Siljan kommune
Postboks 16
3749 Siljan

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105
3748 Siljan

2. Registrer deretter dato og tidspunkt for vielsen i det elektroniske søknadsskjemaet Kommunal vielse - registerering. Dato og tidspunkt for vielsen må bestilles senest en måned før vielsen.

Dere får skriftlig bekreftelse på dato og tidspunkt for vielse innen 14 dager, etter at prøvingsattesten er levert Servicekontoret.

Legitimasjon må vises på servicekontoret senest 3 dager før vielsen.

Når og hvor kan vielsen finne sted

Vielsen kan skje på kommunehuset eller andre steder i kommunen etter brudeparets ønsker, fortrinnsvis på fredager.

Vigslere

Ordfører og varaordfører samt kommunalsjef for oppvekst og kommunalsjef for administrasjon har vigselsrett i Siljan kommune.

Seremonien

Brudeparet og vitner må møte opp i god tid før seremonien. Begge må vise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) på dagen for vielsen. Seremonien tar ca. 10 - 20 minutter.

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. Siljan kommune kan også stille med vitner.

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ta hverandre til ektefeller. Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Dere kan på forhånd avtale at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom dere ønsker at seremonien skal oversettes til andre språk enn norsk eller engelsk, må dere selv ta med dere kvalifisert tolk.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren en vigselsbok. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest ettersendes av Skatteetaten.

Fotografering og filming, eventuelt kunstnerisk innslag, ordner dere med selv. Husk å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Husk også å beregne innslaget innenfor de 20 minuttene som er avsatt.

Kommunehuset og området rundt er offentlig område. Dersom dere ønsker å utbringe en skål, bes dere om å bruke alkoholfri drikke.

Kontaktinformasjon

Siljan kommune

Postadresse:
Siljan kommune
Postboks 16
3749 Siljan

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Ved spørsmål, ring Siljan kommune 35 94 25 00.

Relevante lenker

Søknad til Skatteetaten om prøvingsattest

Ekteskapsloven

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Publisert: 05.04.2018 15.16