Siljan kommune

Innhold

Org.nr.: 864953042 - Kommunenummer: 0811 - Kontonummer 2801 38 29723

Siljan kommune

  • Friluftskommune i sørøstre del av Telemark med blant annet skog, fine vann med fiskemuligheter, badeplasser og variert natur.
  • Sentral beliggenhet - kort avstand til Grenlandskommunene og 120 km til Oslo - med godt kollektivtilbud.
  • Gode oppvekstvilkår for barn
  • Rikt organisasjonsliv med lag og organisasjoner som gir gode tilbud til voksne og barn.
  • 2 400 innbyggere og plass til flere. Se ledige boligtomter her!

Flytte til Siljan?

Siljan kommune har en visjon om å være den beste kommunen å leve i, og gjennom en høy kvalitet på tjenestene ønsker å fremstå som en sunn og dynamisk organisasjon som hele tiden søker å gi det beste tilbudet til innbyggerne.

Du er velkommen, enten om du vil jobbe og/eller bo i Siljan kommune!!

Jobbe i Siljan
Bygge hus i Siljan

Næring

  

Faktura

Alle fakturaer skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 864953042 med kundenummer N40274

okonomikontoret@siljan.kommune.no

Fakturaadresse:

Siljan kommune
Bestillernummer og navn på bestiller/avdeling
Postboks 16, 3749 Siljan

Kemneren i Grenland

Kemneren har ekspedisjon i 1. etasje i Kverndalen, inngang fra Lietorvet-siden.

Åpningstid: kl. 12:00 - 14:00

Hjemmeside: Kemneren i Grenland

kemneren@skien.kommune.no

Personlig skatt: 35 58 18 05
Skatteregnskap: 35 58 19 30
Skatt for arbeidsgiver: 35 58 18 40

Administrativ organisering

Organisasjonskart Siljan kommune

Rådmannens lederteam består av kommunalsjefene og personalleder, og er kommunens øverste administrative ledelse.

Lederteamet sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet. Kommunalsjefene representerer rådmannen innenfor sitt kommunalområde. Rådmannens lederteam består av:

Rådmann

Jan Sæthre
Rådmann

jse@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 21
Mobil: 901 76 760

Kommunalsjef for administrasjon

Kjersti Førstøyl
Økonomisjef, er også rådmannens stedfortreder

kjf@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 36
Mobil: 995 62 880

Kommunalsjef for oppvekst

Torny Strand Moripen
Oppvekstsjef

tsm@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 61
Mobil: 473 59 835 

Kommunalsjef for helse

Øyvind Lovald
Helsesjef

olo@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 71
Mobil: 915 97 973

Kommunalsjef for samfunn

Kjell G. Borgeraas
Teknisk sjef

kgb@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 81
Mobil: 901 76 778

Personalleder

Aina M. Bergdahl

aib@siljan.kommune.no
Telefon: 35 94 25 34
Mobil: 920 94 347

Leder for NAV Siljan

Annette Sørensen Muo
NAV-leder

nav.siljan@nav.no
Telefon: 5555 3333

Publisert: 04.05.2017 14.13
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942500