Brøyting og strøing

Innhold

Brøyting og strøing

Kommunens ansvar

Siljan kommune, ved Samfunnsavdelingen har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier samt fortau.

Manglende brøyting eller strøing kan meldes til servicekontoret på tlf. 35942500 eller på e-post: post@siljan.kommune.no

Vegvesenets ansvar

På riks- og fylkesveier, gang- og sykkelveier langs riksveier, samt fortau langs riks- og fylkesveier er det Statens vegvesen som har ansvaret.

Vegvesen.no

Retningslinjer for utrykning på brøyting i Siljan kommune

Sted Merknader Snødybde
Fortau Utrykning etter målte cm 7 cm
Gang- og sykkelveier Utrykning etter målte cm 7 cm
Boliggater og veier Utrykning etter målte cm 7 cm
Kommunal hovedveier og gater Utrykning etter målte cm 7 cm
Utrykning på andre snødybder og vurdering av temperaturutvikling Våt snø Uten definerte snødybder
Hovedveier og samleveier er prioritert Saltrute ved Industriveien Kombinasjon av nedbør og temperatur
Prioriteringer
  • Hovedveier og samleveier
  • Prioriterte bussforbindelser
  • Skoleveier
  • Bratte/vanskelige bakker
  • Boliggater og veier
  • Fortau, øvrig gang- og sykkelveier
Brøyteskader
  • Brøyteskader må meldes snarest mulig med tidspunkt og bilde til Siljan postmottak, postboks 16, 3749 Siljan eller post@siljan.kommune.no
  • Siljan kommune gjennomfører befaring
  • Hastegraden på oppdragene vurderes.
Lover og Forskrifter

Vegtrafikkloven

Politivedtekt

Ansvarlig fagenhet

Avdeling Samfunn

Telefon 35 94 25 00

Publisert: 22.06.2017 11.08