Gea Norvegica Geopark

Innhold

Interkommunalt selskap som har som formål å gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv.

Selskapet har følgende deltakere:

- Vestfold og Telemark fylkeskommune
- Siljan kommune
- Bamble kommune
- Kragerø kommune
- Larvik kommune
- Nome kommune
- Porsgrunn kommune
- Skien kommue

Representantskap

Representantskapet er selskapet øverste myndighet og består av 11 politisk valgte medlemmer, en fra hver kommune og to fra hver fylkeskommune.

Fra Siljan kommune:
Kjell A. Sølverød

Gea Norvegica Geopark hjemmeside

Visjon

Gea Norvegica Geopark skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens.

Mål

Gea Norvegica Geopark skal være en UNESCO Global Geopark og skal:

  • Formidle geologiens betydning for samfunnet.
  • Arbeide for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven.
  • Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
  • Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter
  • Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet

Selskapsavtale 2019 Gea Norvegica Geopark IKS

Publisert: 11.12.2019 12.31