Legetjenesten

Innhold

Legekontoret i Siljan er lokalisert i helse- og omsorgssenteret.

Legetjenesten

Siljan legekontor kan kontaktes på tlf.: 35 94 25 50 

Ved legehjelp utenom åpningstider kan Skien Interkommunale legevakt kontaktes på tlf.: 116 117 eller ved øyeblikkelig hjelp: 113

Åpningstider

Mandag - fredag  kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord: Mandag - fredag fra kl 08:30 - 11:30  kl 13:00 - 14:30

Laboratoriet: Mandag - torsdag fra kl 08:30 - 11:15. kl 12:30 - 14:15
                      Fredag stenger laboratoriet kl. 13:00. 

Bestill legetime-resept-eller andre henvendelser

Du kan ta kontakt med legekontoret  på telefon eller via https://helsenorge.no/  Din henvendelse vil bli besvart så fort som mulig.

Ansatte
  • Lege Kari Merete Dalen Kommuneoverlege og fastlege
  • Lege Ella Roksund Carlsson Fastlege og kommunelege 
  • Lege Terese Sanne Semb Fastlege og kommunelege 
  • Helsesekretærer Lill-Heidi Kiste og Kari Røed Røsholt.

Fastlegeordningen

En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen. Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har fått tilbud om fastlege.  Barn under 16 år får automatisk samme lege som foreldren har, som barnet er registrert bosatt hos.

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan finne ledig fastlege her. Du kan også se hvilken fastlege du har, og finne viktig informasjon om alle landets fastleger, bytte fastlege samt melde deg inn eller ut av ordningen, helt uavhengig av fastlegekontorets åpningstid. Se Min helse.

For mer informasjon kan du ringe Fastlegetelefonen 800 43 573

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med tjenesten du har mottatt fra legetjensten, kan du klage på dette.

Uavhengig av tjenesten, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til avdeling for helse: Postboks 16, 3749 Siljan

Lovverket

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Publisert: 09.05.2017 10.39
Legekontor

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942550

Kontaktperson: Kari Røed Røsholt

Tittel: Helsesekretær

Telefon: 35942550