SFO Skolefritidsordningen

Innhold

SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Gratis SFO for elever ved behov for særskilt tilrettelegging fra 5-7. klasse.

Dette er skolefritidsordningen i Siljan

I Siljan kommune er SFO et foreldrebetalt fritidstilbud for elever på 1.-2.-3. og 4. trinn, der foreldrene betaler en fast månedlig sum etter hvor stor prosent SFO plass eleven har. Det blir servert et sunt, variert og godt måltid hver dag, pluss frukt morgen og ettermiddag.

De elevene som eventuelt har krav på skyss får et tilsynstilbud ved skolen til skolebussen går.

En tildelt plass i skolefritidsordningen gis automatisk til utgangen av 4. årstrinn. Dersom eleven slutter før dette må plassen sies opp.

Åpningstider

SFO holder åpent fra kl. 07.00 – 08.40 om morgenen, og deretter fra skoledagens slutt og frem til kl. 16.45. SFO er åpen 11 måneder i året: Juli holdes stengt. I tillegg holdes det også stengt på julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i påsken.

SFO holder i tillegg stengt på fem av skolens planleggingsdager.

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen i Siljan er vedtatt av kommunestyret. Her gis det retningslinjer for drift, organisering, søknad, endring av plass, oppsigelse og redusert betaling.

Vedtekter for SFO (pdf)

Søke om, endre eller si opp SFO-plass

SFO i Siljan kommune bruker Visma Flyt Skole som administrativt system. Her kan du søke plass, endre plass eller si opp plass på SFO.

Dette skjer ved innlogging med ID-porten i Foresattportalen i Visma Flyt Skole. Elever som er skrevet inn i skolen får tilgang til foresattportalen automatisk. Andre må henvende seg til Midbygda skole for å få tilgang.

Ved første innlogging er det viktig å legge inn riktig kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post).

Frist for å søke 1. mai

Fristen for å søke SFO-plass er hovedopptak 1. mai. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom SFO har kapasitet. Hjemmene vil få svar på sin søknad fortløpende.

Varighet

Tildelt plass gjelder til eleven går ut av fjerde trinn, eller til plassen sies opp.

Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av plassen, eller søknad om redusert plass i SFO, gjelder en måneds oppsigelse regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt i  kommunen.

Priser

Priser pr. måned for 2024

5 dager kr. 3.395,- 
4 dager kr. 2.716,- 
3 dager kr. 2.417,- 
2 dager

kr. 1.897,- 

1 dag pluss morgen*

kr. 2.417,- 

Morgentilbud*

kr. 1.436,- 

Enkeltdag for barn som har plass

kr.    313,-+44,-

Enkeltdag for barn som ikke har plass

kr.    410,-+44,-

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. 

Kostpenger på kr. 306,- per måned for full plass kommer i tillegg.

Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. Ytterligere informasjon om
ordningen og annet finnes på kommunens hjemmeside

Tilbud om 12 timer gratis SFO for elever på 1.trinn fra august 2022.

Elever som går på 1. trinn, og som søker plass på SFO, får gratis 12 timer hver uke kl. 12.35 - 15.00 mandag til torsdag og kl. 14.20 - 16.45 på fredag.
Elever som går på 2. trinn og som søker plass på SFO får gratis 12 timer hver uke kl. 14:20 - 16:45 mandag, kl. 12:35-15:00 tirsdag og onsdag, 14:20-16:45 på torsdag og 12:35-15:00 fredag.

I skolens ferier er tilbudet lagt til 6 timer på mandag og på tirsdag etter avtale.

Elever som søker om ordinær SFO plass vil få 12 timer fratrekk på faktura. Vi gjør oppmerksom på at betaling for kost kommer i tillegg.

Redusert foreldrebetaling

Redusert betaling i skolefritidsordningen

  • 1.-4.trinn: betalingen skal utgjøre maks 6% av familiens samlede inntekt.
  • Foresatte til barn med særskilte behov kan søke friplass i SFO fra 5. til 7. trinn.
  • Søknadsfrist 15. mai for kommende skoleår for å få riktig faktura i august.
  • Inntekt dokumenteres med sist tilsendt skattemelding.
  • Det kan søkes om redusert betaling gjennom hele skoleåret. Denne vil da gjelde fra den 1. i måneden etter at søknaden og skattemeldingen er mottatt.

Det søkes via Siljan kommunes hjemmeside.
Trenger du veiledning, ta kontakt med Servicekontoret, tlf.: 35 94 25 00

Planer

Årsplan for SFO 2023-24 (pdf)
SFO-rute 2023-24 (pdf)

Publisert: 05.07.2017 10.57
SFO Skolefritidsordningen

Besøksadresse:

Loppedåpan 53
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942880

Kontaktperson: Linda Moen

Tittel: SFO leder

Telefon: 93880207