Vannmåler

Innhold

Vannmåler installasjon

Alle næringsbygg skal ha vannmåler, og det er frivillig for boliger.

Vannmåleren er huseierens eiendom og må derfor betale dette selv. Installasjonen må utføres av godkjent rørlegger som sender eget skjema om at dette er utført til Siljan kommune på  post@siljan.kommune.no

Skjema for installering av vannmåler

Vannmåleravlesning

Abonnenter får avlesningskort tilsendt i løpet av desember, med frist for avlesning i begynnelsen av januar. Det er kun en avlesning pr. år.Vannmålerstanden kan du registrere her på våre nettsider.

Les av forbruket på vannmåleren, logg deg inn, registrer forbruket og du er ferdig med avlesningen.

Veiledning for avlesning på nett finnes på avlesningskortet.

Logg deg inn med ditt avtalenummer som du finner på avlesningskortet.

Avlesningskortet kan også fylles ut og sendes pr.post.

Vannlekkasje

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året (se under).

Lekkasje kan også befinne seg på andre deler av røranlegget, uten å være synlig.

Eksempler på vannmengder ved lekkasje

  • Dryppende kran (ca. 1 drypp/sek) - 9 m3
  • Rennende kran (ca 2 mm stråle) - 45 m3
  • Hull på rør (diameter ca. 0,5 mm) - 175 m3
  • Lekkasje i WC (ikke synlig)  - 100 m3
  • Lekkasje i WC (synlig)  - 200 m3
  • Lekkasje i WC (urolig overflate) - 400 m3
Publisert: 22.06.2017 11.05