Postliste

Innhold

I henhold til forskrift om offentlege arkiv § 9 skal offentlige etater produsere postlister. Det er kun statlige organer som etter § 6 er pålagt å publisere disse på nett.

Se relevant lovverk her:

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova)

Rettleiar til offentleglova

Om Siljan kommunes postlister

Ønsker du innsyn i dokumenter, gjør du et søk i våre postlister her:

Offentlig journal

Postlistene som publiseres på denne siden er generert fra kommunens sentrale sak/arkivsystem.

Innsyn i fagsystemer

Det produseres også dokumentasjon i fagsystemer (f eks. barnevern, PPT, Helse, etc.), men disse kan inneholde sensitive opplysninger og publiseres derfor ikke på nett.

Innsyn kan tilgjengeliggjøres i sladdet versjon på forespørsel til aktuell enhet.

 

Publisert: 12.09.2022 13.47