Postliste og innsyn

Innhold

I henhold til forskrift om offentlege arkiv § 9 skal offentlige etater produsere postlister. Det er kun statlige organer som etter § 6 er pålagt å publisere disse på nett.

Om Siljan kommunes postlister

Ønsker du innsyn i dokumenter, gjør du et søk i våre postlister her:

Postliste og Innsyn (Tieto) frem til 30. juni 2023
Postliste og Innsyn (Websak) fra og med 1. juli 2023

Postlistene som publiseres på denne siden er generert fra kommunens sentrale sak/arkivsystem.

Innsyn i fagsystemer

Det produseres også dokumentasjon i fagsystemer (f eks. barnevern, PPT, Helse, etc.), men disse kan inneholde sensitive opplysninger og publiseres derfor ikke på nett.

Innsyn kan tilgjengeliggjøres i sladdet versjon på forespørsel til aktuell enhet.

Se relevant lovverk her:

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova, Lovdata.no)

Rettleiar til offentleglova (regjeringen.no)

Publisert: 12.09.2022 13.47