Hjelp i barnehage og skole

Innhold

Barn og unge som trenger bistand i opplæringen eller som har behov for bistand av andre grunner, kan få hjelp fra ulike enheter i kommunen. Hjelpen til barnet kobles i noen tilfeller direkte gjennom barnehagen eller skolen, men i noen tilfeller kan også foreldre ta direkte kontakt.

Hvilken enhet som kan bistå er avhengig av hvilke utfordringer barnet og/eller familien opplever. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike tjenestene. Du kan også ta kontakt med kommunes Servicekontor på telefon 35 94 25 00 for å få mer informasjon om hvilke tjenester de ulike enhetene tilbyr.

Helsesykepleier
PP-tjenesten
Nærværsteam
Foreldrestøtte
Fysioterapi og ergoterapi
Barneverntjenesten


Les mer om BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Les mer om PIL -  "Pilot i eget liv" - Helhetlig og samordnede tjenester

Les mer om de ulike tjenestene i vår Tjenestekalog (pdf)

Publisert: 11.05.2017 13.32