Foreldrestøtte

Innhold

Alle foreldre og foresatte kan oppleve at foreldrerollen er utfordrende og alle trenger vi støtte fra tid til annen. Små og store utfordringer dukker opp, og det er normalt. Utfordringene kan variere ut fra hvor i utviklingen barnet og ungdommen befinner seg.

Hvis du kjenner på et ønske om hjelp i foreldrerollen, da kan vi som jobber i kommunen være til hjelp for deg. Siljan kommune tror at robuste foreldre skaper robuste barn.

 

Hva er foreldrestøtte?

For å styrke foreldrenes mulighet til å gi barna sine en trygg og god oppvekst, har Siljan kommune valgt å satse på tiltak som skal støtte foreldrene i sin rolle. Foreldre og foresatte er kommunens viktigste ressurs i arbeidet med å fremme barns og unges helse og utvikling.

Foreldrestøtte handler om å hente ut det potensialet som ligger i enhver forelder, og styrke dette. En viktig del av omsorgsrollen er å gi barna og ungdommen ubetinget kjærlighet, omtanke og omsorg. Kommunen skal gjennom ulike tiltak være med å bidra til å fremme disse kvalitetene hos foreldre og foresatte.

Siljan kommune ønsker å tilby støtte til alle foreldre og foresatte med barn og ungdom i alderen 0-18 år. Foreldrestøtte er en del av kommunens satsning i prosjektet «Pilot i eget liv» og har som mål å fremme helse, samt forebygge uhelse hos barn gjennom innsats rettet mot foreldre og foresatte.

Først og fremst er det foreldrenes og barnas behov som skal legge føringer for innholdet i støtten som tilbys, og tilbudene er frivillige å ta del i. Tilbudene og tiltakene som gis, skal ta utgangspunkt i det forskning og erfaring viser har betydning og effekt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvis du opplever at det å være forelder eller foresatt er strevsomt, er det lurt å snakke med noen. Det kan være en venn, en ansatt i barnehagen eller i skolen, helsesykepleier eller en foreldreveileder. Noen ganger kan det være nok å få luftet tankene sine, mens andre ganger kan det være nødvendig med mer veiledning.

Vi som jobber med barn og unge i kommunen ønsker å hjelpe deg som forelder/foresatt, fordi vi har en grunnleggende tro på at du er ditt barns viktigste ressurs.

Vi kan hjelpe med:

• Støtte, råd og veiledning.
• Veiledning i forhold til foreldresamarbeid, kurs i trygghetssirkelen (Cos-p) individuelt eller i grupper.
• Kurs for familier med tenåringer: «Hold meg, slipp meg.»
• Kurs foreldre/foresatte i bekymringsmestring.

Ta kontakt med:

Familiestøttekoordinator Hege E. Ulsnes tlf. 41690156 eller e-post: hul@siljan.kommune.no

Foreldrekurs i trygghetssirkelen (Cos-p)

Siljan kommune tilbyr alle foreldre og foresatte jevnlig foreldrekurs i Trygghetssirkelen, også kalt Cos-p (Circle of Security Parenting). Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet. Likevel kan vi alle til tider føle oss opprådd, og at vi ikke vet hvordan vi skal møte barnet vårt.

Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg i å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i hele spekteret av følelser og behov.

Ved å møte barns behov på en god måte, får barna tryggere tilknytning til sine omsorgspersoner. Trygg tilknytning er av stor betydning for sunne relasjoner og god psykisk helse videre i livet.

Les mer om Cos-p her

Hva handler kurset om?

Vi ønsker å gi alle foreldre og foresatte et verktøy som er til hjelp i hverdagen med barna. Kurset handler:

  • Bevissthet om hva som skjer i barna
  • Bevissthet rundt hva som skjer i en selv som forelder
  • Hvilke signaler foreldre og barn sender hverandre

Fokus for dette kurset er å jobbe med relasjonen og samspillet mellom foreldre og barn. Barnas følelser er et sentralt tema.

Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan støtte og styrke trygge foreldre-barn-relasjoner.

Hva innebærer det å delta på kurset?

  • Foreldrekurset kan gjennomføres i gruppe eller individuelt.
  • Det er 7-8 samlinger som varer i 1,5 time. Det er mulighet for ulike individuelle tilpasninger.
  • Vi snakker sammen med utgangspunkt i ulike filmklipp og dagens temaer.
  • Det holdes av en eller to veiledere med sertifisering i Trygghetssirkelen (Cos-p).
  • Kurset er GRATIS.

Brosjyre (pdf)

Påmelding og spørsmål

Ta kontakt med ansatte på helsestasjonen, i barnehagen eller på skolen så videreformidler de kontakt eller kontakt foreldrestøttekoordinator Hege E. Ulsnes tlf: 41690156/ e-post: hul@siljan.kommune.no.

"Hold meg, slipp meg" - kurs for familier med tenåringer

Ønsker dere mer kunnskap om hva det vil si å være tenåringsforeldre? Kjenner dere noen ganger på følelsen av å komme til kort i forhold til tenåringen deres?

Da er kanskje dette kurset noe for dere! Livet som tenåring er en utfordrende fase. Den unge er gjennom tøffe forandringer på kropp og sinn. Det er ikke lett å være gode foreldre for barn som er under stor omstilling. Da kan det være godt å få tips om hvordan vi tar vare på hverandre og samhørigheten i familien.

I tenåringsperioden opplever vi ofte at ungdommene distanserer seg fra foreldrene, til fordel for venner og jevnaldrende. Dette er både normalt og sunt. Det er imidlertid ofte slik at både foreldre og ungdommer kan oppleve utfordringer med å opprettholde en god dialog og kommunikasjon i denne perioden.

Forstå ungdommen bedre

Dette kurset gir foreldre en unik anledning til bedre å kunne forstå hvordan man kan ta hensyn til tenåringen uten å miste kontakt eller måtte gi fra seg innflytelse. Kursopplegget bygger på solid forskning. Målsetting med kurset:

• Få en bedre forståelse for trygge familiebånd - de vesentlige hendelsene og øyeblikkene som definerer forholdet mellom tenåringer og deres omsorgspersoner
• Få en bedre forståelse for sine egne og sine familiemedlemmers emosjonelle reaksjoner og behov
• Blir i stand til å beskrive og å kontrollere negative handlingsmønstre som medfører sårhet og avvisning
• Bli i stand til å skape de positive situasjonen, der det kan oppstå gode møter og responser som sikrer trygge relasjonsbånd

Noen uttalelser etter kurs:

«Kurset har vært rett og slett uvurderlig!»
«Dette er et kurs ALLE tenåringsforeldre bør få tilbud om!»
«Kurset har gjort meg tryggere som tenåringsforelder»
«Man trenger ikke ha de største utfordringer hjemme for å ha utbytte av et slikt kurs»

Hva handler kurset om?

Kurset består av fire fellessamlinger for foreldre, et intervju med hver tenåring og en tilrettelagt familiesamtale.

I løpet av de første tre samlingene får foreldrene forelesninger, deltar og er med på strukturerte samtaleøkter og utvekslinger. Mellom den andre og tredje samlingen vil hver tenåring bli invitert til en strukturert samtale med en av kurslederne om samspill hjemme. I denne samtalen får tenåringen mulighet til å få fortalt hvordan det er å være seg i familien, og komme med andre ting som er viktig for han eller henne.

Mellom den tredje og fjerde samlingen foretar vi en tilbakemeldingssamtale fra ungdomsintervjuet for hver familie. Denne arrangeres etter avtale.

På den siste samlingen deler foreldrene erfaringene hjemmefra, og de får veiledning på prosessen de har vært gjennom, med mulighet for videre dialog og støtte etter behov. Ved kursslutt får familien tilbud om en familiesamtale. Hensikten er å møtes for å finne ut mer om hverandre og hvordan leve med forskjellene. Det er nøkkelen til færre uenigheter og vonde følelser. Familien får rett og slett en mulighet til å forstå hverandre bedre, snakke mer åpent med hverandre, og få færre store og vonde uenigheter.

Kurset kan gjennomføres både individuelt eller i gruppe, men anbefales å gjennomføres som gruppe. Dette fordi man som forelder eller foresatt kan lære mye av hverandre, og utveksle erfaringer som gjør at man forstår at man ikke står alene om utfordringene knyttet til å være ungdomsforelder.

Kurset består av forelesninger, strukturerte samtaleøkter, øvelser og utvekslinger i fellesskap.

Kurset er GRATIS

Brosjyre (pdf)

Påmelding

For mer informasjon eller påmelding: Send e-post til familiestøttekoordinator Hege E. Ulsnes på hul@siljan.kommune.no eller ring 416 90 156.

Ressurser

Tips om det å være foreldre:
Foreldrehverdag.no
- NHI.no

Publisert: 25.10.2021 10.40