Koronavaksinasjon i Siljan

Innhold

Siljan kommune har ansvar for vaksinering av innbyggerne. Vaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.  Her vil du finne siste informasjon om Covid-19 vaksinasjon i Siljan.
Vaksinasjonskoordinator

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748

Telefon: 47707169

Kontaktperson: Solveig V. Vestby

Tittel: Vaksinasjonskoordinator

Telefon: 47707169

Om koronavaksineringen

Prioriterte grupper vaksineres

Kommunen er i gang med vaksinasjon av prioriterte grupper. 

Siljan kommune følger prioriteringsrekkefølgen fra Folkehelseinstituttet.

 • Alle vil bli oppringt eller få SMS med tilbud om vaksine. Svarer man ikke så ringer vi igjen.
 • Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon.
 • Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.
 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinasjonsplan uke for uke

Dette er ukesprogram for vaksinering i Siljan. Planen avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen blir tildelt.

Uke 19:

60 doser, 34. førstedoser og 26 andredoser med Pfizervaksine, og da vil vi begynne å vaksinere gruppe 5, alder 55-64 med under liggende sykdommer/tilstander. Les mer om hvem dette gjelder her:  

Uke 18:

36 førstedoser og 36 andredoser med Pfizervaksine. 

April

Uke 17:

66 førstedoser og 24 andredoser Pfizervaksine til gruppe 4, 65-74 år.

Uke 16:

66 doser Pfizervaksine som går til 1. dose for gruppe 4, 65-74 år og til HØYrisikopasienter 18-64 år. De med moderat risiko er ikke med i denne runden.

Uke 15:

78 førstedoser Pfizervaksine.

Uke 14:

66 førstedoser med Pfizervaksine.
Fullføring av vaksinering med Pfizer av gruppe 3 og begynner med gruppe 4, de mellom 65-75 år, og de mellom 18-64 år med underliggende sykdom. Alle får SMS eller telefon fra kommunen.

Mars

Uke 13:
36 doser Pfizer vaksiner, 30 doser går til 1.dose og 6 til 2.dose til aldersgruppen 75-84 år.

Uke 12:
42 doser Pfizer vaksiner, 36 doser går til 1.dose og 6 til 2.dose til aldersgruppen 75-84 år.

Uk 11: 
24 doser Pfizer vaksiner til aldersgruppen 75-84 år.
Denne uken får vi ingen doser med AstraZeneca-vaksine.

Uke 10: 
20 doser Pfizer-vaksine til aldersgruppen 75-84 år.
100 doser AstraZeneca til gruppen 55-64 uten underliggende sykdom og til helsepersonell.
Alle får SMS fra kommunen for avtale om tidspunkt.

Uke 9: 
36 doser Pfizer-vaksine, dvs. 6 1.doser og 30 2.doser, i tillegg får vi 100 doser AstraZeneca som skal gå til gruppen 55-64 og helsepersonell.

Februar

Uke 8:
Denne uken får vi 6 hetteglass, det betyr at det kun blir satt 2.doser. Vaksinasjon foregår fra denne uken i Samfunssalen på kommunehuset. Alle aktuelle blir kontaktet.

Uke 7:
Vi får 5 hetteglass med vaksine. 12 personer får 2. dose og 18 personer får 1. dose.

Uke 6:
Denne uken får vi 7 hetteglass med vaksine, og da vil 25 personer under 85 år få vaksinen, og 5 nye helsearbeidere bli vaksinert. Enda er det slik at de som blir tilbudt vaksine blir kontaktet!

Uke 5: (oppdatert 1.2.21)
Denne uken vil resten av beboerne på sykehjemmet får sin andre dose. I tillegg vil 30 innbyggere over 85 år og 6 helsepersonell få sin første dose av Koronavaksinen. På grunn av mindre forventet antall doser vaksine, vil vaksineringen i uke 5, 6 og 7 foregå på dagsenteret på sykehjemmet. Vi kommer tilbake til når samfunssalen vil bli tatt i bruk.

Januar

Uke 4:
Andre dose settes på beboerne på sykehjemmet og vi fortsetter vaksineringen av hjemmeboende over 85 år (10 stk) og 3 helsepersonell.
Uke 3:
Vaksinering av 10 hjemmeboende over 85 år og 2 helsepersonell.
Uke 2:
Resten av beboerne på sykehjemmet ble vaksinert. Vi satte vaksiner på 2 helsepersonell ansatt i kommunen og startet vaksineringen av hjemmeboende over 85 år (3 stk).
Uke 1:
De 12 første beboerne ble vaksinert på sykehjemmet. Alle var takknemlig for at vaksineringen var i gang og meldte om lite bivirkninger.

Hvordan blir du kontaktet?

Kommunen ringer eller sender SMS til alle innbyggere for å tilby vaksine.

 • I Siljan er det bare kommunen som tilbyr Korona-vaksine, og vaksinen er gratis.
 • Det er kommunalt ansatte som ringer og spør om du er interessert i vaksine og gir deg tilbud om time. Vi spør aldri om kontonummer.
 • Kommunen kontakter innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen gitt fra Folkehelseinstituttet, og så kontakter  vi innbyggere kronologisk etter alder. 
 • Vaksinasjonen foregår i Samfunnssalen på kommunehuset
 • Røde Kors henter deg dersom du ikke har mulighet for å kjøre selv, noe som eventuelt avtales når kommunen ringer og tilbyr vaksinen.

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av spørsmålene vi ofte får. Kanskje du finner svar på noe du lurer på?

Når er det min tur for vaksine?

Det er særlig to forhold som avgjør når du får tilbud om vaksine:

 • Hvilken gruppe i prioriteringsrekkefølgen du tilhører.
 • Hvor mange vaksiner kommunen får hver uke.

Antallet vaksiner som Norge og Siljan får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen nå for å booke tid. Siden tilgangen på vaksiner er begrenset, og kommunen ikke får vite antallet doser som blir tildelt før fem dager i forveien, er det ikke mulig å tidfeste når den enkelte innbygger vil få tilbud om vaksine. Det er også vanskelig å gi et anslag, siden mengden avhenger både av produksjonshastighet og antall godkjente vaksiner. Jo flere vaksiner som godkjennes, jo raskere kan vi forvente å kunne tilby flere vaksiner.

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?

Siljan følger anbefalinger fra helsemyndighetene. Du kan lese mer om prioriterte grupper på nettsidene til Folkehelseinstituttet.
Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år

Hva er underliggende sykdom?

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
• Organtransplantasjon*
• Immunsvikt*
• Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
• Diabetes
• Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
• Demens
• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• Hjerneslag
• Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Du kan lese mer utdypende om risikogrupper på FHI sine sider her: 

Hvordan blir jeg kontaktet?

Kommunen ringer deg, eller sender SMS. Dette er en stor jobb for de som holder på med dette, så vi ber at du tar telefonen, selv om det for deg er et ukjent nummer. Hvis du kan unngå å bytte den timen du får tildelt, vil det lette jobben for oss veldig.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinasjonen foregår i samfunssalen på kommunehuset. Inngang fra skolegården til ungdomsskolen.

Hvilken vaksine får jeg – kan jeg velge?

Nei, du kan ikke velge vaksine. Fram til nå har de over 65 år i Siljan fått Pfizer vaksinen og de under 65 år uten underliggende sykdommer og helsepersonell har fått AstraZeneca vaksinen. Dette kan det bli endringer på etter hvert. Vi følger anbefalingene til FHI.

Hva med barn og unge som har underliggende sykdommer, og dermed også i risikogruppen. Hvorfor blir ikke de prioritert?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Helsemyndighetene anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år. Det er allikevel åpnet for at først og fremst ungdommer med alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller med medfødte syndromer kan tilbys Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år. Dette er en vurdering legene gjør i samarbeid med vaksineansvarlige i kommunen. 

Hvilke bivirkninger gir vaksinen?

De fleste bivirkninger oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager. De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Les mer om Astra Zenecavaksinen og mulige bivirkninger her

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er i hvert fall mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert. Inntil videre skal du forholde deg til de samme smittevernrådene som alle andre i samfunnet.

Vil vaksinerte personer være fritatt for karanteneregler?

Nei, så lenge det er liten del av befolkningen som er vaksinert, og vi enda ikke vet i hvor stor grad du kan være smittsom, blir du ikke fritatt fra karantenereglene.
Helsedirektoratet har laget en siden hvor du kan sjekke hvilke karanteneregler som gjelder for deg her

Gruppevaksinasjon

Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor mange doser kommunen får av Covid-19-vaksinen hver uke. Om lag 1 900 innbyggere i Siljan vil få tilbud om vaksinen og alle skal vaksineres to ganger, så vaksinasjonsarbeidet vil pågå utover våren. Siljan kommune følger prioriteringsrekkefølgen fra Folkehelseinstituttet.

Alle andre blir kontaktet av kommunen og får beskjed om tid for oppmøte. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen eller kommunen for å melde interesse for vaksinen.

Alle som er vaksinert med første dose, innkalles til en ny time for å få dose 2.

Antall vaksinerte

Pr. uke 17:
Antall førstedoser Pfizer - 510
Antall andredoser Pfizer - 168
Antall førstedoser AstraZeneca - 220

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Vaksinasjonsstatistikk fra Folkehelseinstituttet kan du finne her

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. Oversikten viser kun vaksinerte som er bosatt i Siljan og vil ikke stemme med antall doser som er satt i kommunen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt oversiktsbilde av vaksinerte og smittede.

Informasjon fra FHI og Helsenorge

Fra FHI
Folkehelseinstituttets nettside

Fra Helsenorge
Helsenorges nettside

Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon om koronavaksine med bilder 

Brosjyrer på ulike språk

Koronavaksine på 1-2-3 - Kort informasjon om koronavaksine med bilder
Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - informasjon om vaksinen for befolkningen

Siste nyhetssaker om koronavaksinering i Siljan

03.05.21 - Vaksinestatus i Siljan 30.04.21 - over 65 og ikke fått vaksine?

27.04.21 - AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om annen vaksine

16.04.21 - Vaksinestatus i Siljan 16.4.21

07.04.2021 - Koronaviksenering i Siljan

Mars

17.03.2021 - Koronavaksinasjon - melding om time for vaksinering

15.03.2021 - Astra Zeneca-vaksinen, mulige bivirkninger 

11.03.2021 - Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen satt på pause

09.03.2021 - Hvordan få tak i folk

05.03.2021 - Sjekk din kontaktinfo

04.03.2021 - Ta telefonen

Februar

19.02.2021 - Røde Kors henter og bringer

05.02.2021 - Korona og Vaksinestatus pr. 05.02.21

Januar

20.01.2021 - Kan du bidra i vaksinasjonsarbeidet?

20.01.2021 - Gruppevaksinasjon fra uke 5

15.01.2021 - Vaksinering - ny fase - vaksinering utenfor institusjon

07.01.2021 - Første Covid-19-vaksine satt

18.12.2020 - Plan for vaksinasjon mot Covid-19

Publisert: 21.12.2020 08.44