Koronavaksinasjon i Siljan

Innhold

Siljan kommune har ansvar for vaksinering av sine innbyggere. Vaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.  Her vil du finne informasjon om Covid-19 vaksinasjon i Siljan og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) og lenker til informasjon om koronavaksine fra FHI og Helsenorge.

Koronavaksinering sommeren 2022

Ved behov for koronavaksine - ta kontakt med Siljan legekontor, telefonnummer 35942550.

Er du 75 år eller eldre, anbefales nå en fjerdedose koronavaksine. Du må selv ringe å bestille time.

I Siljan gis det nå tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen.
De som ønsker vaksine må ringe 35 94 25 50 for avtale om tid.
Vaksinasjonen foregår ved Siljan helsestasjon/legekontor.

FHI anbefaler personer over 75 år og eldre en ny oppfriskningsdose for koronavaksine -  FHI

Fra 1.september 2022 vil det bli tilbud om vaksinering for gruppen 64-74 år og de i gruppen 18-64 år med underliggende risikotilstander.

Om koronavaksineringen

 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.
 • Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med risikoen for alvorlig sykdomsforløp dersom du får korona.
 • Det tilbys også vaksine til barn og unge under 16 år. Vaksinering av 5-11-åringer foregår på helsestasjonen.
 • Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.
 • Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

Har du ikke fått tilbud om vaksine, kontakt legekontoret, tlf.: 35942550

Mer informasjon om koronavaksine på Helsenorge.no

Oppfriskningsdose

Beskyttelsen etter fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

 • Alle over 18 år anbefales nå oppfriskningsdose. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.
 • For personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4.

Slik gjør du:

 • Hvis du har fått første og andredose koronavaksine i Siljan,
  ➡️ vil du få sms med tilbud om vaksinetime
 • Hvis du har fått første og andredose i en annen kommune eller hos din fastlege,
  ➡️ må du selv ringe Siljan legekontor, tlf. 35 94 25 50 for å få time.

Les mer om vaksinedose 3 her

Om oppfriskningsdose for personer som har fått vaksine og har gjennomgått covid-19

Folkehelseinstituttet har publisert flytskjema som viser når personer som er vaksinerte og har gjennomfått Covid-19 anbefales oppfriskningsdose - se her 

 • Personer over 65 år anbefales oppfriskningsdose også selv om de har mottatt 2 vaksinedoser og i tillegg har gjennomgått covid-19 når det er gått 20 uker siden siste immunologiske hendelse
 • Personer 18-64 år anbefales oppfriskningsdose dersom det har gått 20 uker etter primærvaksinasjon. Dersom de i tillegg har gjennomgått covid-19 er det foreløpig ikke avklart om de det er behov for ytterligere doser
 • Personer med alvorlig immunsvikt anbefales oppfriskningsdoser når det er gått 3 måneder siden siste immunologiske hendelse i primærvaksinasjon

Vaksinering av barn 5-11 år

Barn som er født 2010-2016, og de som er født 2017 og har fylt 5 år, kan vaksineres mot covid-19 dersom foresatte ønsker det. Vaksineringen koordineres av skolehelsetjenesten og vil foregå på helsestasjonen.

Bestilling av vaksinetime

Kontakt helsesykepleier Linda Halvorsen på tlf.: 902 07 461

Vaksinering i denne aldersgruppen er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (samme grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til/oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Én dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker dersom foresatte ønsker dette.

Samtykke

Det kreves samtykke fra begge foresatte! Skjema for dette finner du her

Les mer på helsenorge.no

Vaksinasjon etter gjennomgått Covid-19

Både vaksinasjon og gjennomgått infeksjon regnes som immunologiske hendelser, dvs. de stimulerer immunforsvaret og gir oss beskyttelse mot sykdom. Dette medfører at gjennomgått covid-19 teller som en immunologisk hendelse på lik linje med vaksine i både primærvaksinasjonen og også som oppfriskningsdose.

 • En vaksinedose er nok i primærvaksinasjonsserien til personer over 16 år som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk sykdommen.
 • Ungdom i alderen 12-15 år som tidligere har gjennomgått covid-19, anbefales foreløpig ikke vaksinering.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar som har gjennomgått covid-19, anbefales 2 doser vaksine i primærvaksinasjonsserien slik at det totalt blir 3 immunologiske hendelser.

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon.

FHI - Flytskjema for tidspunkt for vaksiering etter gjennomgått covid-19 

FHI - Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått Covid-19.

Koronasertifikat

Sertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Ved spørsmål om koronasertifikat, se siden om Vanlige problemstillinger om koronasertifikat (FHI)

Mer informasjon og logg deg inn for å se ditt koronasertifikat på helsenorge.no 

Vaksinasjonsplan

En stor andel av Siljans innbyggere har tatt imot tilbud om koronavaksine, så vaksinering av større aldersgrupper er nå avsluttet inntil det eventuelt blir aktuelt med en ny dose koronavaskine til befolkningen.

Det er allikevel noen som ikke har tatt koronavaksine, og de kan kontakte Siljan legekontor, tlf.: 35 94 25 50 for å gjøre avtale om vaksinetime.

Antall vaksinerte i Siljan

Pr. uke 9/22:
Antall førstedoser Pfizer/AstraZeneca - 1715
Antall andredoser Pfizer - 1879
Antall tredjedoser Pfizer - 1275
Antall fjerdedoser Pifzer - 14

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Vaksinasjonsstatistikk fra Folkehelseinstituttet kan du finne her

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. Oversikten viser kun vaksinerte som er bosatt i Siljan og vil ikke stemme med antall doser som er satt i kommunen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt oversiktsbilde av vaksinerte og smittede.

Informasjon fra FHI og Helsenorge

Fra FHI
Folkehelseinstituttets nettside

Fra Helsenorge
Helsenorges nettside

Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon om koronavaksine med bilder 

Brosjyrer på ulike språk

Koronavaksine på 1-2-3 - Kort informasjon om koronavaksine med bilder
Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - informasjon om vaksinen for befolkningen

Siste nyhetssaker om koronavaksinering i Siljan

Februar

16.02.22 - Mangler du koronavaksine

04.02.22 - Vaksinering av barn 5-11 år

Januar 2022

31.02.22 - Vaksinering av barn 5-11 år

14.01.22 - Tilbud om andredose for 11-15-åringer

07.01.22 - Til deg - om koronavaksinen

Desember 2021

17.12.21 - Oppfriskningsdose for de med svekket immunforsvar - 4. dose

16.12.21 - Trenger du tredje dose vaksine?

03.12.21 - Dose 3 i Siljan

18.11.21 - 3. dose koronavaksine

16.09.21 - 3. dose koronavaksine

07.09.21 - God respons - vi ringer tilbake!

07.09.21 - Pfizervaksine til de som ønsker

03.09.21 - Vaksinering av barn 12-15 år

August

30.08.21 - Drop-in vaksinering 1.sept.

23.08.21 - Koronavaksine til 16- og 17-åringer

18.08.21 - Alle vaksinetimer blir fremskyndet minst 3 uker

03.08.21 - 2. dose fremskyndet!

Juli

22.07.21 - Ny time for 2. dose - for noen

19.07.21 - Vaksinestatus uke 29

01.07.21 - Har du fått vaksine?

Juni

24.06.21 - Skole- og barnehageansatte tilbys vaksine

23.06.21 - Ny vaksinetime for 2.dose

11.06.21 - Koronainfo og vaksinasjon i Siljan i juni

07.06.21 - Ny vaksinetime for 70 personer

Mai

28.05.21 - Vaksinestatus 28. mai

20.05.21 - Til de som har fått førstedose Astra-Zeneca

03.05.21 - Vaksinestatus i Siljan 30.04.21 - over 65 og ikke fått vaksine?

27.04.21 - AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om annen vaksine

16.04.21 - Vaksinestatus i Siljan 16.4.21

07.04.2021 - Koronaviksenering i Siljan

Mars

17.03.2021 - Koronavaksinasjon - melding om time for vaksinering

15.03.2021 - Astra Zeneca-vaksinen, mulige bivirkninger 

11.03.2021 - Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen satt på pause

09.03.2021 - Hvordan få tak i folk

05.03.2021 - Sjekk din kontaktinfo

04.03.2021 - Ta telefonen

Februar

19.02.2021 - Røde Kors henter og bringer

05.02.2021 - Korona og Vaksinestatus pr. 05.02.21

Januar

20.01.2021 - Kan du bidra i vaksinasjonsarbeidet?

20.01.2021 - Gruppevaksinasjon fra uke 5

15.01.2021 - Vaksinering - ny fase - vaksinering utenfor institusjon

07.01.2021 - Første Covid-19-vaksine satt

18.12.2020 - Plan for vaksinasjon mot Covid-19

Publisert: 21.12.2020 08.44