Koronavaksinasjon i Siljan

Innhold

Siljan kommune har ansvar for vaksinering av innbyggerne. Vaksinasjonen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.  Her vil du finne siste informasjon om Covid-19 vaksinasjon i Siljan.
Vaksinasjonskoordinator

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748

Telefon: 47707169

Kontaktperson: Solveig V. Vestby

Tittel: Vaksinasjonskoordinator

Telefon: 47707169

Kontaktperson: Ibrahim Ali Ismail

Tittel: Smittevernlege

Telefon: 35942550

Om koronavaksineringen

Siljan kommune følger prioriteringsrekkefølgen fra Folkehelseinstituttet.

  • Alle får SMS med tilbud om vaksine.
  • Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon.
  • Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.
  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Studerer du i utlandet?

Da kan du ta kontakt med kommunen om mulighet for å få tatt koronavaksine.

Helseministeren uttalte 23.06 at "studenter som ikke er ferdigvaksinerte ved studiestart, kan få tilbud om dose to på studiestedet der hvor det er mest hensiktsmessig. Folkehelseinstituttet vil fordele vaksiner slik at studiekommunene kan vaksinere studentene med dose to. Det betyr at studenter kan få første dose i hjemkommunen når de er hjemme på sommerferie og den andre dosen når de kommer til studiestedet til høsten."

Har du nylig flyttet til kommunen?

Da er det viktig at du tar kontakt med kommunen slik at vi får deg inn i kommunens vaksinasjonsprogram.

Koronasertifikat

Sertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Koronasertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge. For innenlands bruk kan sertifikatet også brukes på større arrangementer og kystcruise. Fra juli vil en EU-tilpasset versjon av koronasertifikatet være klar. Den vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU/EØS.

Mer informasjon og logg deg inn for å se ditt koronasertifikat på helsenorge.no 

Vaksinasjonsplan uke for uke

Dette er ukesprogram for vaksinering i Siljan. Planen avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen blir tildelt.

Uke 28 - uke 33

Det er planlagt at Siljan kommune får 66 vaksinedoser i uke 28 og 114 doser i uke 29.

For ukene 30 – 33 er estimert fordeling slik:

Uke 30 – 390 doser
Uke 31 – 174 doser
Uke 32 – 360 doser
Uke 33 – 18 doser

Det vil vaksineres gjennom hele sommeren med unntak av uke 32. Uke 32 og 33 slås sammen og vaksinene settes i uke 33.

Ny vaksinetime til 2. dose - for noen!
Fordi kommunen har fått tildelt flere vaksinedoser enn forventet, vil NOEN av dere som har fått innkalling til 2. dose i september, få fremskyndet deres time til uke 33. Alle de det gjelder vil få ny SMS med innkalling til ny time for vaksinering.

I løpet av sommeren vil vi nærme oss at alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om vaksine og fått 1. dose. Vaksineringen med 2. dose vil fortsette utover høsten.

Uke 27:

54 førstedoser og 18 andredoser Pfizervaksine.
Denne uken begynner vi med gruppe 10, alder 18-24 år og 40-44 år.

Uke 26:

96 doser til første doser Pfizer.

Uke 25: 

104 doser Pfizervaksiner: 84 førstedoser og 20 andredoser.

Uke 24:

90 doser Pfizervaksiner: 54 første doser og 36 andre doser. Vi vil da være ferdig med gruppe 8 og vil starte opp med gruppe 9, de som er 45-54 år.

Uke 23: 

36 første doser og 66 andre doser.
I løpet av uke 23 vil vi være ferdig med risikogruppene 4,5,6 og 7 og vil begynne på gruppe 8, 55-64 år.

Uke 22: 222 doser med Pfizer:
46 første doser
66 andre doser etter Pfizer
110 andre doser etter AstraZeneca

Vaksinering vil foregå onsdag 2/6 og torsdag 3/6.

Mai

Uke 21:

198 doser Pfizer, 78 andre doser etter Pfizer første doser, 110 andre doser etter AstraZeneca første doser og 10 første doser.

Uke 20:

66 andredoser Pfizervaksine.

Uke 19:

60 doser, 34. førstedoser og 26 andredoser med Pfizervaksine, og da vil vi begynne å vaksinere gruppe 5, alder 55-64 med under liggende sykdommer/tilstander. Les mer om hvem dette gjelder her:  

Uke 18:

36 førstedoser og 36 andredoser med Pfizervaksine. 

April

Uke 17:

66 førstedoser og 24 andredoser Pfizervaksine til gruppe 4, 65-74 år.

Uke 16:

66 doser Pfizervaksine som går til 1. dose for gruppe 4, 65-74 år og til HØYrisikopasienter 18-64 år. De med moderat risiko er ikke med i denne runden.

Uke 15:

78 førstedoser Pfizervaksine.

Uke 14:

66 førstedoser med Pfizervaksine.
Fullføring av vaksinering med Pfizer av gruppe 3 og begynner med gruppe 4, de mellom 65-75 år, og de mellom 18-64 år med underliggende sykdom. Alle får SMS eller telefon fra kommunen.

Mars

Uke 13:
36 doser Pfizer vaksiner, 30 doser går til 1.dose og 6 til 2.dose til aldersgruppen 75-84 år.

Uke 12:
42 doser Pfizer vaksiner, 36 doser går til 1.dose og 6 til 2.dose til aldersgruppen 75-84 år.

Uk 11: 
24 doser Pfizer vaksiner til aldersgruppen 75-84 år.
Denne uken får vi ingen doser med AstraZeneca-vaksine.

Uke 10: 
20 doser Pfizer-vaksine til aldersgruppen 75-84 år.
100 doser AstraZeneca til gruppen 55-64 uten underliggende sykdom og til helsepersonell.
Alle får SMS fra kommunen for avtale om tidspunkt.

Uke 9: 
36 doser Pfizer-vaksine, dvs. 6 1.doser og 30 2.doser, i tillegg får vi 100 doser AstraZeneca som skal gå til gruppen 55-64 og helsepersonell.

Februar

Uke 8:
Denne uken får vi 6 hetteglass, det betyr at det kun blir satt 2.doser. Vaksinasjon foregår fra denne uken i Samfunssalen på kommunehuset. Alle aktuelle blir kontaktet.

Uke 7:
Vi får 5 hetteglass med vaksine. 12 personer får 2. dose og 18 personer får 1. dose.

Uke 6:
Denne uken får vi 7 hetteglass med vaksine, og da vil 25 personer under 85 år få vaksinen, og 5 nye helsearbeidere bli vaksinert. Enda er det slik at de som blir tilbudt vaksine blir kontaktet!

Uke 5: (oppdatert 1.2.21)
Denne uken vil resten av beboerne på sykehjemmet får sin andre dose. I tillegg vil 30 innbyggere over 85 år og 6 helsepersonell få sin første dose av Koronavaksinen. På grunn av mindre forventet antall doser vaksine, vil vaksineringen i uke 5, 6 og 7 foregå på dagsenteret på sykehjemmet. Vi kommer tilbake til når samfunssalen vil bli tatt i bruk.

Januar

Uke 4:
Andre dose settes på beboerne på sykehjemmet og vi fortsetter vaksineringen av hjemmeboende over 85 år (10 stk) og 3 helsepersonell.
Uke 3:
Vaksinering av 10 hjemmeboende over 85 år og 2 helsepersonell.
Uke 2:
Resten av beboerne på sykehjemmet ble vaksinert. Vi satte vaksiner på 2 helsepersonell ansatt i kommunen og startet vaksineringen av hjemmeboende over 85 år (3 stk).
Uke 1:
De 12 første beboerne ble vaksinert på sykehjemmet. Alle var takknemlig for at vaksineringen var i gang og meldte om lite bivirkninger.

Hvordan blir du kontaktet?

Kommunen ringer eller sender SMS til alle innbyggere for å tilby vaksine.

  • I Siljan er det bare kommunen som tilbyr Korona-vaksine, og vaksinen er gratis.
  • Kommunen kontakter innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen gitt fra Folkehelseinstituttet, og så kontakter  vi innbyggere kronologisk etter alder. 
  • Vaksinasjonen foregår i Samfunnssalen på kommunehuset

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av spørsmålene vi ofte får. Kanskje du finner svar på noe du lurer på?

Når er det min tur for vaksine?

Det er særlig to forhold som avgjør når du får tilbud om vaksine:

  • Hvilken gruppe i prioriteringsrekkefølgen du tilhører.
  • Hvor mange vaksiner kommunen får hver uke.

Antallet vaksiner som Norge og Siljan får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen nå for å booke tid. Jo flere vaksiner som godkjennes, jo raskere kan vi forvente å kunne tilby flere vaksiner.

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?

Siljan følger anbefalinger fra helsemyndighetene. Du kan lese mer om prioriterte grupper på nettsidene til Folkehelseinstituttet.
Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:
1. Beboere i sykehjem
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år
og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år

Hva er underliggende sykdom?

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:
• Organtransplantasjon*
• Immunsvikt*
• Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
• Diabetes
• Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
• Demens
• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• Hjerneslag
• Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Du kan lese mer utdypende om risikogrupper på FHI sine sider her: 

Hvordan blir jeg kontaktet?

Når vi legger inn timer for vaksinering, blir det automatisk sendt ut SMS med tid du har fått vaksine. Hvis du kan unngå å bytte den timen du får tildelt, vil det lette jobben for oss veldig.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinasjonen foregår i samfunssalen på kommunehuset. Inngang fra skolegården til ungdomsskolen.

Hvilken vaksine får jeg – kan jeg velge?

Nei, du kan ikke velge vaksine. Siljan kommune blir bare tildelt Pfizer-vasine framover.
Lenke - Distribusjon (fhi)

Hvilke bivirkninger gir vaksinen?

De fleste bivirkninger oppstår de første dagene etter vaksinasjon, og går over i løpet av et par dager. De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er i hvert fall mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert. Inntil videre skal du forholde deg til de samme smittevernrådene som alle andre i samfunnet.

Vil vaksinerte personer være fritatt for karanteneregler?

Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantene. Dette gjelder dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt på covid-19 må du i isolasjon.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Helsedirektoratet har laget en siden hvor du kan sjekke hvilke karanteneregler som gjelder for deg her

Antall vaksinerte

Pr. uke 29:
Antall førstedoser Pfizer/AstraZeneca - 1293
Antall andredoser Pfizer - 856

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Vaksinasjonsstatistikk fra Folkehelseinstituttet kan du finne her

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. Oversikten viser kun vaksinerte som er bosatt i Siljan og vil ikke stemme med antall doser som er satt i kommunen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt oversiktsbilde av vaksinerte og smittede.

Informasjon fra FHI og Helsenorge

Fra FHI
Folkehelseinstituttets nettside

Fra Helsenorge
Helsenorges nettside

Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon om koronavaksine med bilder 

Brosjyrer på ulike språk

Koronavaksine på 1-2-3 - Kort informasjon om koronavaksine med bilder
Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - informasjon om vaksinen for befolkningen

Siste nyhetssaker om koronavaksinering i Siljan

22.07.21 - Ny time for 2. dose - for noen

19.07.21 - Vaksinestatus uke 29

01.07.21 - Har du fått vaksine?

Juni

24.06.21 - Skole- og barnehageansatte tilbys vaksine

23.06.21 - Ny vaksinetime for 2.dose

11.06.21 - Koronainfo og vaksinasjon i Siljan i juni

07.06.21 - Ny vaksinetime for 70 personer

Mai

28.05.21 - Vaksinestatus 28. mai

20.05.21 - Til de som har fått førstedose Astra-Zeneca

03.05.21 - Vaksinestatus i Siljan 30.04.21 - over 65 og ikke fått vaksine?

27.04.21 - AstraZeneca-vaksinerte får tilbud om annen vaksine

16.04.21 - Vaksinestatus i Siljan 16.4.21

07.04.2021 - Koronaviksenering i Siljan

Mars

17.03.2021 - Koronavaksinasjon - melding om time for vaksinering

15.03.2021 - Astra Zeneca-vaksinen, mulige bivirkninger 

11.03.2021 - Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen satt på pause

09.03.2021 - Hvordan få tak i folk

05.03.2021 - Sjekk din kontaktinfo

04.03.2021 - Ta telefonen

Februar

19.02.2021 - Røde Kors henter og bringer

05.02.2021 - Korona og Vaksinestatus pr. 05.02.21

Januar

20.01.2021 - Kan du bidra i vaksinasjonsarbeidet?

20.01.2021 - Gruppevaksinasjon fra uke 5

15.01.2021 - Vaksinering - ny fase - vaksinering utenfor institusjon

07.01.2021 - Første Covid-19-vaksine satt

18.12.2020 - Plan for vaksinasjon mot Covid-19

Publisert: 21.12.2020 08.44