Koronavaksinasjon i Siljan

Innhold

Her vil du finne siste informasjon om Covid-19 vaksinasjon.
Vaksinasjonskoordinator

Besøksadresse:

Sentrumsveien 22
3748

Telefon: 47707169

Kontaktperson: Solveig V. Vestby

Tittel: Vaksinasjonskoordinator

Telefon: 47707169

Om koronavaksineringen

Prioriterte grupper vaksineres

Kommunen er i gang med vaksinasjon av prioriterte grupper. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Vaksinering av innbyggere fra 85 år og oppover, i tillegg til helsearbeidere pågår nå.
Siljan kommune følger prioriteringsrekkefølgen fra Folkehelseinstituttet.

 • Alle i de prioriterte gruppene vil bli oppringt, og svarer man ikke så ringer vi igjen.
 • Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon.
 • Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.
 • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Når vi nærmer oss fullført med denne gruppen, vil neste prioriterte gruppe få beskjed.

Plan for vaksinasjon i Siljan - les mer

Hensikt med vaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:

 • Redusere risiko for død
 • Redusere risiko for alvorlig sykdom
 • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
 • Beskytte sysselsettingen og økonomien
 • Gjenåpne samfunnet

Hvordan blir du kontaktet?

Kommunen ringer til alle innbyggere over 65 år og alle under 65 år med underliggende sykdom for å tilby vaksine.

 • I Siljan er det bare kommunen som tilbyr Korona-vaksine, og vaksinen er gratis.
 • Det er kommunalt ansatte som ringer og spør om du er interessert i vaksine og gir deg tilbud om time. Vi spør aldri om kontonummer.
 • Kommunen kontakter innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen gitt fra Folkehelseinstituttet, og så kontakter  vi innbyggere kronologisk etter alder. 
 • Vaksinasjonen foregår i Samfunnssalen på kommunehuset
 • Røde Kors henter deg dersom du ikke har mulighet for å kjøre selv, noe som eventuelt avtales når kommunen ringer og tilbyr vaksinen.

Gruppevaksinasjon

Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor mange doser kommunen får av Covid-19-vaksinen hver uke. Om lag 1 900 innbyggere i Siljan vil få tilbud om vaksinen og alle skal vaksineres to ganger, så vaksinasjonsarbeidet vil pågå utover våren. Siljan kommune følger prioriteringsrekkefølgen fra Folkehelseinstituttet.

Innbyggere mellom 18 og 65 år uten underliggende sykdommer må følge med på hjemmesiden når deres alderstrinn er satt opp for vaksinasjon og møte opp i samfunnssalen når deres tur kommer.

Alle andre blir kontaktet av kommunen og får beskjed om tid og sted for oppmøte. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen eller kommunen for å melde interesse for vaksinen.

Alle som er vaksinert med første dose, innkalles til en ny time for å få dose 2.

Vaksinasjonsplan uke for uke

Dette er ukesprogram for vaksinering i Siljan. Planen avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen blir tildelt.

Uke 9: 
36 doser Pfizer-vaksine, dvs. 6 1.doser og 30 2.doser, i tillegg får vi 100 doser AstraZeneca som skal gå til helsepersonell. Les mer om dette hos FHI.  Vi kommer tilbake til mer informasjon angene vaksinering av AstraZeneca vaksinen. 

Uke 8:
Denne uken får vi 6 hetteglass, det betyr at det kun blir satt 2.doser. Vaksinasjon foregår fra denne uken i Samfunssalen på kommunehuset. Alle aktuelle blir kontaktet.

Uke 7:
Vi får 5 hetteglass med vaksine. 12 personer får 2. dose og 18 personer får 1. dose.

Uke 6:
Denne uken får vi 7 hetteglass med vaksine, og da vil 25 personer under 85 år få vaksinen, og 5 nye helsearbeidere bli vaksinert. Enda er det slik at de som blir tilbudt vaksine blir kontaktet!

Uke 5: (oppdatert 1.2.21)
Denne uken vil resten av beboerne på sykehjemmet får sin andre dose. I tillegg vil 30 innbyggere over 85 år og 6 helsepersonell få sin første dose av Koronavaksinen. På grunn av mindre forventet antall doser vaksine, vil vaksineringen i uke 5, 6 og 7 foregå på dagsenteret på sykehjemmet. Vi kommer tilbake til når samfunssalen vil bli tatt i bruk.

Januar

Uke 4:
Andre dose settes på beboerne på sykehjemmet og vi fortsetter vaksineringen av hjemmeboende over 85 år (10 stk) og 3 helsepersonell.
Uke 3:
Vaksinering av 10 hjemmeboende over 85 år og 2 helsepersonell.
Uke 2:
Resten av beboerne på sykehjemmet ble vaksinert. Vi satte vaksiner på 2 helsepersonell ansatt i kommunen og startet vaksineringen av hjemmeboende over 85 år (3 stk).
Uke 1:
De 12 første beboerne ble vaksinert på sykehjemmet. Alle var takknemlig for at vaksineringen var i gang og meldte om lite bivirkninger.

Antall vaksinerte

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Vaksinasjonsstatistikk fra Folkehelseinstituttet kan du finne her

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. Oversikten viser kun vaksinerte som er bosatt i Siljan og vil ikke stemme med antall doser som er satt i kommunen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sitt oversiktsbilde av vaksinerte og smittede.

 

Koronavaksine på 1-2-3

Kort informasjon om koronavaksine med bilder 

Oppstart vaksinering

7. janar 2021 ble de 12 første sykehjemsbeboerne vaksinert mot Covid-19.

Kommunens målsetting er at alle på sykehjemmet skal være vaksinert i løpet av neste uke.Den neste dosen blir satt om tre uker.

I første omgang vil kommunen kun vaksinere sykehjemsbeboere og et begrenset antall helsepersonell med pasientnært arbeid og essensielle funksjoner som er kritisk vanskelig å erstatte ved sykdom, og så vil altså prioriteringene følge angitt rekkefølge ift alder og underliggende sykdommer.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først - Dette er prioriteringsrekkefølgen 

Siljan kommunes befolkning vil informeres fortløpende etter hvert som prioriteringsrekkefølgen skrider frem.

Arbeidet med å ringe alle innbyggere over 85 år for å tilby vaksinen er også startet. 

Plan for Covid-19 vaksinasjon i Siljan

Les om kommunens arbeid med plan for vaksinasjon i Siljan her.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Korona-vaksinasjonsarbeidet i Siljan rettes til

Vaksinasjonskoordinator Solveig V. Vestby
Tlf.: 477 07 169
Epost: solveigveslegard.vestby@siljan.kommune.no

Brosjyrer på ulike språk

Koronavaksine på 1-2-3 - Kort informasjon om koronavaksine med bilder
Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - informasjon om vaksinen for befolkningen

Siste nyhetssaker om koronavaksinering i Siljan

05.02.2021 - Korona og Vaksinestatus pr. 05.02.21

20.01.2021 - Kan du bidra i vaksinasjonsarbeidet?

20.01.2021 - Gruppevaksinasjon fra uke 5

15.01.2021 - Vaksinering - ny fase - vaksinering utenfor institusjon

07.01.2021 - Første Covid-19-vaksine satt

18.12.2020 - Plan for vaksinasjon mot Covid-19

Publisert: 21.12.2020 08.44