Astra Zeneca-vaksinen - mulige bivirkninger

Innhold

Er du under 50 år og har fått Astra Zeneca-vaksine de siste 14 dagene, bør du raskt oppsøke lege dersom du føler deg syk, varsler Folkehelseinstituttet(FHI)

Personer som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon, bør oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart, melder FHI.
Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Satt på pause

- FHI har satt AstraZeneca vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet. Nå er det Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltakene i denne alvorlige situasjonen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI - i sin informasjon til kommunene.

Det er meldt om lignende hendelser i andre europeiske land, og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) vurderer om det kan være en sammenheng med  koronavaksinene. Foreløpig er det ikke kommet noen konklusjon.

Analyserer nøye

FHI og Legemiddelverket har satt i gang analyser for å undersøke sammenhengen mellom vaksinen og ulike former for blodpropp, for eksempel hjerneslag og blodpropp i lungene. Disse analysene vil ta tid.

Legemiddelverket vil nå se ekstra nøye på meldinger om blodpropp og blødninger for samtlige koronavaksiner. Vi ber helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig.

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger.

Privatpersoner kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Bemanningen hos FHI er styrket og RELIS bistår FHI i behandlingen av meldinger slik at disse blir behandlet raskere.

Bivirkningsmelding for helsepersonell: 
Bivirkningsmelding for pasienter: 

Publisert: 15.03.2021 15.40