Vaksinering av barn 12-15 år

Innhold

Torsdag 16.september setter vi opp vaksinering av ungdom i Siljan som er mellom fylte 12 år og 15 år.

Pfizervaksine

Ungdommene vil få Pfizervaksinen, slik FHI anbefaler, fordi man har større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen. De vil få èn dose i denne omgang, siden denne aldersgruppen generelt har svært god effekt av vaksinasjon, og en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
De barna og ungdommene som har hatt Covid-19 vil foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp. Dersom det er usikkert om barnet har gjennomgått covid-19-infeksjon (ikke lab.bekreftet), er det mulig å få en dose vaksine.

Hvor foregår vaksineringen

Elevene på Siljan ungdomsskole blir vaksinert i Samfunnssalen i skoletiden, og elevene som har fylt 12 år i 7. trinn på Midtbygda, blir også vaksinert på skolen i skoletiden. De elevene som ikke har fylt 12 år vil bli satt opp fortløpende etter hvert som de fyller 12 år.

Samtykke

Det kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar for koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år. Derfor ber vi derfor BEGGE foreldre underskriver samtykkeskjemaet som de har fått utdelt av skolen.

Spørsmål

Ved spørsmål angående vaksineringen av 12-15-åringer kan vaksinekoordinator Solveig V. Vestby kontaktes på telefon 477 07 169.

Se hva FHI skriver om vaksinering av 12-15-åringer

Publisert: 03.09.2021 14.30