Koronavaksine til 16 og 17-åringer i Siljan

Innhold

Den 1. september fra kl. 16 til 19 tilbyr kommunen vaksinering for alle 16- og 17-åringer i Siljan.

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at 16- og 17-åringer skal tilbys koronavaksine. Vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn.

Alle ungdommene i årskullet 2004 og 2005 vil motta SMS med innkalling i løpet av denne uken, uke 34. For de ungdommene som ikke har fylt 16. år 1. september vil foreldrene bli kontatet, og må da gi et samtykke før ungdommen kan få vaksine.

Vaksineringen vil foregå i samfunssalen på kommunehuset.

Det er viktig å gi beskjed dersom den oppsatte tiden ikke passer.
Ring vaksinekoordinator, tlf.: 477 07 169.

Dose 2 for disse ungdommene blir satt opp 8 uker etterpå, altså 27. oktober.

Les mer om regjeringens beslutning på regjeringen.no.

Publisert: 23.08.2021 15.10