Røde Kors henter og bringer

Innhold

I Siljan har vi god erfaring med at frivillige stiller opp. Nå er det Røde Kors som bidrar til at innbyggere som trenger skyss til vaksinering, blir hentet hjemme og bragt trygt hjem igjen.

Kommunen har mange oppgaver som skal løses i forbindelse med korona-vaksineringen. Det er derfor veldig god hjelp at Røde Kors stiller opp og bidrar med transport for de som ikke har egen bil, eller ikke har noen til å kjøre seg når de har fått time for vaksinering.

Fortsatt er vi i den fasen av vaksineringen i Siljan hvor alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av ansatte i kommunen. I løpet av denne samtalen får du spørsmål om du trenger skyss.

Akkurat nå er det aldersgruppen 80-85 som blir tilbudt vaksine, og fra neste uke vil all korona-vaksinering foregå i Samfunnssalen på kommunehuset på torsdager.

Hittil har 142 innbyggere i Siljan fått første dose med koronavaksine, og 47 fått andre dose. Til uken legger vi ut mer informasjon om videre plan for vaksinering i Siljan.

Her er Røde Kors representert med Gunn Berit Holmelid, klar for å hente og bringe!

Publisert: 19.02.2021 12.12