Pfizervaksine til de som ønsker

Innhold

Siljan kommune har over 200 doser Pfizervaksine vi må bruke opp i uke 37. Uavhengig av hvilken kommune du bor i, setter vi derfor opp timer til de som enda ikke har fått førstedose koronavaksine, eller har fått førstedose for minst 3 uker siden.

Vaksineringen vil foregå i samfunnssalen på kommunehuset i Siljan onsdag 15. september fra kl. 14:30.

De som ønsker vaksine må kontakte vaksinekoordinator i Siljan på telefon: 477 07 169 for å sette seg opp til time, da vi ønsker å være sikker på at de som ønsker får vaksine.

Hvis du allerede har fått vaksinetime i din egen kommune og takker ja til vaksine i Siljan, er det viktig at du sier i fra til vaksinekontoret i din egen kommune slik at du blir strøket fra deres lister!

92% av Siljan sin befolkning er nå vaksinert, og vi nærmer oss slutten av vaksineringen av dose 2 til de som allerede er vaksinert. 12-15-åringene i Siljan vaksineres neste uke.

Publisert: 07.09.2021 10.17