Koronavaksinering - neste fase

Innhold

Koronavaksinasjonen i Siljan gikk denne uken inn i en ny fase. Alle beboere på sykehjemmet er nå vaksinert, og i henhold til de nasjonale retningslinjene har også utvalgt helsepersonell fått sin første dose med vaksine.

Nå starter vaksinering av aldersgruppen over 85 år utenfor institusjon, i tråd med de nasjonale retningslinjene. Alle som får tilbud om vaksinen, blir kontaktet etter hvert som det er deres tur.

Det er Pfizer-vaksinen Siljan får tilgang til i første omgang. Foreløpig har Siljan fått tildelt få vaksiner, så denne uken ble de 3 første av gruppen over 85 år utenfor institusjon vaksineret.

Videre vaksinering

Til uken, uke 3, planlegges det videre vaksinering men antallet dette blir er avhengig av hvor mange vaksiner vi får tilgang til, sier vaksinasjonskoordinator Solveig V. Vestby. Alle som skal vaksineres blir kontaktet av kommunen.

Vaksinen og vaksineringen er gratis og frivillig, men vi håper alle innbyggere i Siljan kommune som får tilbud om koronavaksinen vil takke ja.

Sted

Vaksineringen vil foreløpig foregå på dagsenteret på sykehjemmet, men så snart antall doser øker og flere personer skal vaksineres, vil vaksineringen bli flyttet til samfunnssalen på kommunehuset. Alle som skal vaksineres blir kontaktet, og får beskjed om tid og sted for oppmøte. Det er ikke nødvendig å ringe fastlegen eller kommunen for å få vite dette. Alle som er vaksinert med første dose, innkalles til en ny time for å få dose 2 etter 3 uker.

Vi kontakter

Arbeidet med å ringe alle innbyggere over 85 år for å tilby vaksinen er altså godt i gang. I Siljan dreier dette seg om ca. 100 personer. Kommunen vil i løpet av den nærmeste tiden fortsette jobben med å kontakte de som er i aldersgruppen 65-85 år for å fortsette kartleggingen av hvem som ønsker vaksinen.

Statistikk - informasjon

Antall vaksinerte kan du følge med på statistikk som Folkehelseinstituttet oppdaterer på ukedager ca. kl. 13:00 (denne viser kun vaksinerte som er bosatt i Siljan og vil ikke stemme med antall doser som er satt i kommunen): 

FHI Koronavaksinasjonsstatistikk

Koronavaksine – informasjon til befolkningen 

Publisert: 15.01.2021 12.50