Takk for dine innspill

Innhold

Høringsfristen for innspill til kommuneplan er over. Vi har mottatt 56 innspill fra private personer og 10 innspill fra statlige instanser.

Arbeidet med å lese igjennom og behandle alle innspill er nå godt i gang. Innspill som direkte berører planprogrammet blir behandlet i Formannskapet 01.06.2021.

Øvrige innspill tas med i arbeidet med kommuneplanen. Alle innspill blir sammenstillet i et vedlegg til kommuneplanen og kommentert.

For å se innspillene som er gitt, gå inn på Innbyggerdialogen hvor du også finner mer informasjon om kommuneplanen.

Innbyggerdialog

Publisert: 21.05.2021 12.34