Valg 2021 - Nå kan du forhåndsstemme

Innhold

Valgdagen i Siljan er 13. september, men fra 10. august kan du forhåndsstemme i valglokaler over hele landet.

Hvor kan jeg stemme?

Servicekontoret på kommunehuset, Sentrumsveien 105

Når kan jeg stemme?

Åpningstider for forhåndsstemming:

  • Mandag - fredag kl. 09:00-14:00.
  • Torsdag kl. 09:00-15:30.

Utvidet åpningstid fram til kl. 19:00 følgende datoer:

  • Tirsdag 31. august 2021
  • Onsdag 1. september 2021
  • Onsdag 8. september 2021
  • Torsdag 9. september 2021.

Ordinær valgdag er 13. september, og det vil foregå i samfunnssalen på kommunehuset fra kl. 09:00-21:00.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet.

For mer informasjon:
Kommunens informasjonsside om valget
Valgdirektoratets informasjonsside

Publisert: 10.08.2021 13.10