Valg 2021

Innhold

Stortings- og sametingsvalg 2021. Valgdag 13 september 2021.

 

Valglokale

Kommunehuset, Samfunnsalen. Sentrumsveien 105.
Åpningstider på valgdagen: Det vil komme informasjon om dette senere.

Forhåndsstemming fra 10. august

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august 2021 og varer fram til og med 10.september 2021.

Valglokale for forhåndstemmegivning: Servicekontoret i Kommunehuset. Sentrumsveien 105.

Åpningstider for forhåndsstemming: Det vil komme informasjon om dette senere.

Tidligstemming fra 1. juli

Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i tidsrommet for ordinær forhåndsstemming eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til Siljan kommune for å avtale tid for å avgi stemme.

Telefon: 35 94 25 00
e-post: post@siljan.kommune.no
Husk å ta med godkjent legitimasjon.

Ambulerende stemmegivning og på institusjon.

Det vil komme informasjon om dette senere.

Står du i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2021 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30.06.21

Manntallet for Siljan kommune legges ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret og Siljan bibliotek i løpet av uke 29.

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen til

post@siljan.kommune.no eller

Valgstyret i Siljan
Postboks 16
3749 Siljan

 

Publisert: 08.02.2021 12.26