Kommuneplan 2022-2034

Innhold

Arbeidet med kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel er i gang og legges ut til offentlig ettersyn. Gi oss dine innspill!

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan i Siljan og offentlig ettersyn av planprogram

Siljan kommune har vedtatt revisjon av kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. I henhold til plan- og bygningsloven kunngjøres oppstart av arbeidet. Samtidig legges planprogrammet til offentlig ettersyn elektronisk fra kommunens hjemmeside. For trykt versjon, ring kommunen, 35942500.

Les mer om kommuneplanen - og gi dine innspill her

Publisert: 25.03.2021 15.17