Bli med på digitalt informasjonsmøte

Innhold

I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan, inviteres du til informasjonsmøte digitalt 28. april kl. 18:00.

Send epost til post@siljan.kommune for å få tilsendt lenke til Zoom.

Dette er noen av Siljans hovedutfordringer, som skal behandles i arbeidet med i den nye kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

  • vekst i innbyggertall
  • levering av god kvalitet på tjenester med krav til spesialistkompetanse

Viktig grunnlag for å møte utfordringene er:

  • Siljan må være tilstrekkelig attraktivt som bosted
  • fortsatt samarbeid med de andre Grenlandskommunene, særlig på områder som krever spesialkompetanse og spesialutstyr.
  • tydelig prioritering av satsingsområder

Du kan lese mer om kommuneplanen og gi dine innspill her: 

Publisert: 13.04.2021 14.58