Sommeraktiviteter for barn, unge og familier  i Siljan 2024

Innhold

Med tilskuddsmidler fra Bufdir og Gjensidigestiftelsen, arrangerer Siljan kommune i samarbeid med Siljan Røde Kors og Frivilligsentralen gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom fra 5.-10. trinn i Siljan og gratis aktivitetstilbud for familier i Siljan.

Her finner du informasjonsbrosjyrene om årets gratis aktivitetstilbud og påmeldingsskjema (frist 3. juni):

Påmelding til aktivitetene for barn og unge

Elektronisk påmelding:

Eller du kan levere påmeldingskjema du finner i brosjyrene

- I brevsprekk ved inngangsdør på langsiden av kommunehuset (Sentrumsveien 105) eller
- Leveres direkte til lærer.
- Send til Siljan kommune, Postboks 16, 3749 Siljan

Påmelding til Familieaktivitetene

 

Lenke til elektronisk påmelding:

Eller du kan levere skjema du finner i brosjyren i postkassa til Frivilligsentralen, Sentrumsveien 44

Publisert: 28.05.2024 13.29