Sommerskole i Siljan 2021

Innhold

I løpet av våren kan barn og ungdom i Siljan melde seg på gratis sommerskole.

Invitasjon til bidragsytere

Kommunen inviterer foreninger, organisasjoner og privatpersoner til å lage egne kurs til sommerskolen vi har kalt «SommeriSiljan-skolen».

Faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter
Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, samt en mulighet til å få faglig påfyll. Vi ser også at dette kan være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen.

Alle som ønsker å bidra med å lage et tilpasset kursopplegg, kan søke kommunen. De som får godkjent sine kurs, vil kompenseres med inntil 3000 kroner per deltager.

Søknadsfristen er 1.mai.

Les invitasjonen med søknadskriterier og annen informasjon her.

8. april 2021

Invitasjon til lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner

Oppfordring til å søke om å delta med kursopplegg i Siljan kommunes sommerskole

I lys av den pågående koronapandemien, har regjeringen i år bevilget ekstra midler til kommuner for å arrangere sommerskole, og slik bidra til å kompensere for elevers tapte læring. Siljan kommune arrangerer derfor gratis sommerskole, «SommeriSiljan-skolen» for elever i grunnskolen (trinn 1-10) i kommunen i sommer. I tillegg til kursopplegg kommunen produserer selv, ønsker Siljan kommune å oppfordre lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner til å søke om å delta med kursopplegg inn i årets sommerskole. Kursene kompenseres med stykkprisfinansiering pr. elev etter satser som er vanlige for slik aktivitet, kr. 3000,- pr. deltager.

Utdanningsdirektoratet skriver i bevilgningen:
Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, samt en mulighet til å få faglig påfyll. Vi ser også at dette kan være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen.

Kriterier

 • Kursene må være tilpasset målgruppen. Kurset må ikke dekke hele målgruppen, men kan f.eks. være for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn eller liknende.
 • Kursene må minimum 3 dager, helst ukesopplegg (man-fre) med et program fra kl. 9-15, i tillegg til oppholdstid fra kl. 8-9 og kl. 15-16 i forbindelse med levering og henting for elever 1.- 4. trinn. Kursdagen skal ha en overvekt av aktivitet knyttet til temaet, men skal også inneholde pauser, sosiale aktiviteter og minimum en halv times fysisk aktivitet.
 • Kursene skal legges til uke 32 (kan i særskilte tilfeller avvikes etter nærmere avtale med Kontaktperson).
 • Kursene skal ha aktiviteter hvor elevene får faglig påfyll, og ikke kun være rene ferieaktiviteter. Dette kan inkludere kulturell, idrettslig eller annen faglig opplæring.
 • Du/dere må selv besørge og evt. lønne instruktører/lærere, samt stille med/skaffe alt nødvendig utstyr.
 • Tildelingsbeløpet er ment å skulle kompensere for utgifter til lønn og utstyr.
 • Du/dere må sørge for et forsvarlig antall instruktører/lærere/voksne ift aktivitet (skal godkjennes av kommunens kontaktperson), og det må innhentes politiattest for samtlige dersom dette ikke allerede foreligger. Disse må forlegges kommunens kontaktperson før oppstart.
 • Det oppfordres til å bruke studenter eller elever ved videregående skoler som assistenter eller instruktører, for på denne måten å tilby ungdom sommerjobb.
 • Det må ved aktiviteter der det er behov for det, være personer til stede med godkjent livredningsbevis. (Krav om dokumentasjon)
 • Kursene kan legges til egne lokaler/fasiliteter, eller man kan gjøre avtale med kommunens kontaktperson om lån av kommunens skolebygg/fasiliteter.
 • Det oppfordres spesielt til å planlegge kursene på en slik måte at elever med funksjonsnedsettelser skal kunne delta.

Har du/dere ikke mulighet til å arrangere en hel uke med aktiviteter kan kommunen evt. koordinere og sy sammen pakker av dagsarrangementer med flere lag og foreninger til ukesopplegg. Vi hører derfor også gjerne fra dere hvis dere ønsker å søke om færre dager.

Kommunen kan ved behov være behjelpelig med å skaffe bemanning hvis dette skulle være utfordrende. Ved helt spesielle behov for ekstra utstyr, kan kommunen kontaktperson kontaktes for mulighet til å søke om ekstraordinære midler til anskaffelse av dette. Kommunen vil etter søknadsfristens utløp plukke ut det utvalg av kurs kommunen tenker skal til for å sørge for nødvendig antall, kvalitet og variasjon i sommerskolen. Dette innebærer at ikke alle søkere med sikkerhet vil få tilsagn.

Søknad
Ønsker dere å bidra, send søknad til ToneElisabeth.Johnsgard@siljan.kommune.no innen 1.mai 2021.

Søknaden må inneholde:
1. En skisse av kursopplegget inkludert mål for kurset
2. Ønskede dager
3. Antall plasser til elever
4. Antall voksne/instruktører/lærere

Kursene må tilfredsstille kommunens krav til smittevern. Dette koordineres i samarbeid med kommunen etter det til enhver tid gjeldende smittevernnivå.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt kommunens kontaktperson Jeanette Aas Andersen:
Tlf.: 472 71 166
Epost: JeanettAas.Andersen@siljan.kommune.no

Tilskudd fra regjeringen

Med bakgrunnen i den pågående koronapandemien har regjeringen bevilget ekstra midler til kommuner for å arrangere sommerskole og slik bidra til å kompensere for elevers tapte læring. Siljan kommune arrangerer derfor gratis sommerskole («Sommerisiljan-skolen») for elever i grunnskolen (trinn 1-10) i kommunen i sommer. I tillegg til kursopplegg kommunen produserer selv, ønsker Siljan kommune å oppfordre lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner til å søke om å delta med kursopplegg inn i årets sommerskole.

August
Kursene skal legges til uke 32 (kan i særskilte tilfeller avvikes etter nærmere avtale med Kontaktperson).

Så fort det blir avklart hvilke kurs som skal settes opp, vil det bli lagt ut informasjon her om disse og hvordan påmeldingen vil skje.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og informasjon, kontakt kommunens kontaktperson Jeanette Aas Andersen:
Tlf.: 472 71 166
Epost: JeanettAas.Andersen@siljan.kommune.no

Søknad sendes til:
ToneElisabeth.Johnsgard@siljan.kommune.no 

Publisert: 12.04.2021 15.23