Valgresultater i Siljan

Innhold

Fintellingen etter valgresultatet er i gang.

De valgansvarlige i Siljan sitter i dag og registrerer rettelser og tilleggstemmer på stemmesedlene etter kommunevalget. Det er ca. 50% av alle leverte stemmer i Siljan som er levert med rettelser og tillegg.

Valgdeltakelsen i Siljan ble på 65,3%, og 450 personer forhåndsstemte.

Valgresultatet for Siljan finner du her (valg.no)

Se valgstyrets valgprotokoll for kommunestyrevalget i Siljan (pdf)

Valgansvarlige registrerer rettelser på stemmesedlene ved kommunevalget i SIljan 2023

Valgansvarlige i Siljan Anne Lise Olsen og Kjersti Grave Næss

Publisert: 12.09.2023 11.09