Takk så langt

Innhold

92% av befolkningen i Siljan har takket ja til koronavaksine så langt, og denne uken fikk 54 personer sin 1.dose og 66 sin 2.dose - i tillegg har alle mellom 16 og 17 år fått tilbud om vaksine, så de aller fleste ungdommene er vaksinert nå. Dessuten er planen lagt for vaksinering av de som har fylt 12 år til 15 år 16. september.

Dette er veldig bra, sier ordfører Kjell Abraham Sølverød.

Jeg ønsker å rette en stor takk til innbyggerne i Siljan som på denne måten tar ansvar, både for seg selv og de rundt seg. Det er ingen tvil om at skal vi komme oss ut av denne pandemien, er vi avhengig av at så mange som mulig blir vaksinert mot Covid-19.

Jeg ønsker å få takke helsearbeiderne i kommunen så langt, de virkelig står på og gjør en kjempeinnsats med vaksineringen. Takk også til de frivillige som bidrar i organiseringen rundt vaksineringen!

Det har blitt meg fortalt at skolene og barnehagene som startet på grønt nivå ved oppstart, er svært fornøyd med en tilnærmet normal barnehage- og skolehverdag. Det er bra at nær alle ansatte er fullvaksinert. Opplegget for testing på skolene og barnehagene for at de skal kunne teste seg ut av karantene er på plass dersom det skulle oppstå smitte, noe vi selvfølgelig håper vi slipper!

Vi vet nå at gjenåpningsplanen til regjeringen blir stående på trinn 3 til flere er fullvaksinert, og vi kan gå over til en normal hverdag, men da med økt beredskap i tilfelle nye større utbrudd.

Derfor vil jeg minne oss alle på at det fortsatt er viktig at vi holder oss hjemme når vi er syke, holder hendene rene og fortsatt holder avstand når vi er ute blant folk, noe som også gjelder for de som er fullvaksinerte. Denne uken har 55 testet seg, noe som også er veldig bra! Det skal være lav terskel for å bli sikker på at du ikke har Covid-19!

Kjell A. Sølverød
ordfører

Publisert: 03.09.2021 14.39