Spørreundersøkelse: Det gode liv i Siljan

Innhold

Bor du i Siljan? Hvordan opplever du det sosiale livet? Hva bidrar, eller kan bidra, til det gode liv? Vi håper Du kan ta deg tid til å besvare denne undersøkelsen da den kan gi oss viktig informasjon. Svarene er anonyme.

Denne undersøkelsen bygger på forårets undersøkelse laget av Mini Eden, men er for alle i Siljan.

Med vennlig hilsen Prosjektgruppa:
Røde Kors, Frivilligsentralen, Siljan
kommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

Bruk mobilen din: Hold kamera over QR-koden (bildet) og trykk på lenken som kommer opp, eller skriv inn lenkeadressen. https://nettskjema.no/a/375010

QR-kode til spørreundersøkelse

Publisert: 09.11.2023 13.31