Sommerskole for barn og ungdom i Siljan

Innhold

I løpet av våren kan barn og ungdom i Siljan melde seg på gratis sommerskole. Nå ønsker kommunen å invitere foreninger, organisasjoner og privatpersoner til å lage egne kurs til sommerskolen vi har kalt «SommeriSiljan-skolen».

Faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, samt en mulighet til å få faglig påfyll. Vi ser også at dette kan være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen.

Alle som ønsker å bidra med å lage et tilpasset kursopplegg, kan søke kommunen. De som får godkjent sine kurs, vil kompenseres med inntil 3000 kroner per deltager. Søknadsfristen er 1.mai.

Les hele invitasjonen med søknadskriterier og annen nødvendig informasjon her.

Tilskudd fra regjeringen

Med bakgrunnen i den pågående koronapandemien har regjeringen bevilget ekstra midler til kommuner for å arrangere sommerskole og slik bidra til å kompensere for elevers tapte læring. Siljan kommune arrangerer derfor gratis sommerskole («Sommerisiljan-skolen») for elever i grunnskolen (trinn 1-10) i kommunen i sommer. I tillegg til kursopplegg kommunen produserer selv, ønsker Siljan kommune å oppfordre lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner til å søke om å delta med kursopplegg inn i årets sommerskole.

August

Kursene skal legges til uke 32 (kan i særskilte tilfeller avvikes etter nærmere avtale med Kontaktperson).

Så fort det blir avklart hvilke kurs som skal settes opp, vil det bli lagt ut informasjon på kommunens hjemmesider om disse og hvordan påmeldingen vil skje.

Publisert: 12.04.2021 14.49