Nye boligtomter i Siljan

Innhold

Nå begynner det å nærme seg ferdigstillelse av boligtomtene på Solvegen boligfelt. Veiene blir gruset og tomtene rensket. Oppmåling av tomtene starter denne uken. Asfaltering av veiene og opparbeiding av lekeplasser vil skje noe senere på året. Det er lagt opp følgende framdriftsplan for tomtekjøperne.

5. mai 16:00-19:00 inviteres det en presentasjon oppe på boligfeltet. Da blir det anledning til å stille spørsmål. Følgende fagpersoner vil være til stede. Morten Saubrekka (Eiendomsmegler hos Nordvik Skien & Porsgrunn), som vil være ansvarlig for salgene og kontraktene. Kjell G. Borgeraas (Teknisk sjef i Siljan kommune), som har hatt ansvaret for å følge opp prosjektet fra Siljan kommune. Morten Thorvaldsen (Eiendomsleder i Siljan kommune), som vil være ansvarlig for byggesaksbehandlingen i kommunen. Jan Sæthre (Kommunedirektør i Siljan kommune).

9. mai 24:00 er frist for å melde seg på tildelingsmøtet for boligtomtene. Påmeldingen starter opp fra 16. april og skjer på epost til m.saubrekka@nordvikbolig.no

10. mai 18:00 er det tildelingsmøte for boligtomtene. Vi forventer at møtet blir digitalt på zoom plattformen og alle påmeldte vil i forkant ha mottatt en påloggingslink fra megler. Det vil skje en loddtrekning blant tomtekjøperne som bestemmer rekkefølgene for å velge blant de ledige tomtene.

18. mai 14:00 er akseptfrist for tomtene som er valgt. I utgangspunktet skal bygging påbegynnes innen 1 år og ferdigstilles innen 2 år. Eventuelle avvik fra framdriften skal godkjennes på forhånd av Siljan kommune.

De gjenværende ledige tomtene vil selges fortløpende etter akseptfristen.

Publisert: 19.04.2021 10.56