Ny barnevernleder

Innhold

Mandag 3. mai ønsker vi Line Vestby Evensen velkommen som ny leder for barneverntjenesten i Siljan kommune!

Her får hun presenterer seg selv:

Jeg er Line Vestby Evensen. Jeg ble utdannet sosionom i 2002, med videreutdanning innen prosjektledelse. Min arbeidserfaring kommer hovedsakelig fra barnevern, både i førstelinje og på institusjon. Jeg har også likt å jobbe i rusomsorgen, med rekruttering i attføring og litt med salg. Jeg liker å jobbe med folk!

Min grunnverdi er at alle barn skal gis like muligheter til trygg og god barndom. Alle barn er verdifulle og fine. Alle barn trenger gode voksne til å støtte og lede dem ut i livet.

Jeg ønsker at barneverntjenesten i Siljan skal være en trygg og nyttig tjeneste. Det skal være lett å be barnevernet om hjelp og vi skal gi rett hjelp til rett tid. Barnevernets må i blant sette grenser også, men det skal vi gjøre med omsorg, respekt og innlevelse.

Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og bli kjent med dere.

Publisert: 27.04.2021 10.00