Muntlig eksamen avlyses i grenlandskommunene

Innhold

Oppvekstadministrasjonen i de 6 samarbeidende kommunene i Grenlandsområdet (Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien) har i dag blitt enige om å avlyse årets muntlige eksamen på 10. trinn og i kommunal voksenopplæring.

Avvikling av muntlig eksamen er å anse som skolens ordinære aktivitet, og skoleeier har ansvaret for at eksamen gjennomføres smittevernfaglig forsvarlig, innenfor rammen av smittevernveilederne for ungdomsskolen og gjeldende nivå i trafikklysmodellen, jf. covid-19 forskriften § 12b.

Gjennom lang tid har smittetrykket i Grenland vært stort, og mange av elevene på 10. trinn i flere av kommunene har i hele maimåned opplevd en undervisning preget av ventekarantener og karantener eller organisert på rødt nivå i trafikklysmodellen.

Vi er bekymret for at mange elever ved en gjennomføring av muntlig eksamen vil få en uforutsigbar og lite tilfredsstillende opplevelse. Med det smittetrykket vi har i Grenland for øyeblikket, er det bekymringsfullt å tenke på at elever kan risikere å møte til eksamen, godt forberedt, og der og da få beskjed om at eksamen må avlyses pga ventekarantene, karantene eller sykdom hos lærer og sensor. At terskelen for å skulle være hjemme ved symptomer skal være lav, forsterker bildet av usikkerhet.

Det er sannsynlig at en del av sensorene vil måtte møte digitalt, og det mener vi ikke vil være en god løsning. En muntlig eksamen skal gi hver elev muligheten til å skinne – og den skal oppleves likeverdig og rettferdig. Vi mener at elevene ikke gis likeverdige muligheter til å vise hva de kan når de må formilde det til en lærer som er tilstede via en skjerm. En muntlig eksamen i dagens situasjon vil ikke gi elevene den kvalitetssikre avslutningen på grunnskolen som de fortjener.

Flere sensorer vegrer seg nå for å gjennomføre oppdraget. Grenlandskommunene samarbeider om sensorer – og slik smittetrykket er nå, er det ikke ønskelig med en fysisk tilstedeværelse på tvers av grensene.

Etter en totalvurdering, som både ivaretar smittevernfaglige og pedagogiske aspekter, mener vi derfor at den riktigste avgjørelsen er å avlyse muntlig eksamen. Elevens beste er vårt hovedfokus.

 

Publisert: 21.05.2021 12.06