Kommunestyremøte 15. juni

Innhold

Dette er sakene som skal behandles i kommunestyremøtet 15. juni kl. 17:30. Møtet holdes på den digitale plattformen Zoom.

Referatsaker:

 • Protokoller fra utvalgsmøter

Orienteringssaker:

 • Bevilgning av lokale covid-19 kompensasjonsmidler våren 2021
 • Orientering om koronapandemien i juni 2021

Saker til behandling:

 • Tertialrapport 1. tertial 2021
 • Utredning - månedlig fakturering av kommunale avgifter
 • Utredning om behov for forskjøvet åpningstid i barnehagen
 • Økonomiplan 2022-2025
 • Delegering av salg av tomter på Holtesletta industriområde
 • DigiTV - samarbeid om digitalisering og tjenesteutvikling i Vestfold og Telemark
 • Kommuneplan 2022-34 - godkjenning av planprogram etter offentlig ettersyn
 • Belønningsavtale for Grenland 2021-24
 • Plan for Veteranarbeid 2021

Sakspapirene kan du lese her

Hvis du ønsker å følge møtet kan du kontakte servicekontoret for å få tilsendt lenke til møtet, tlf. 35942500 eller send epost til post@siljan.kommune.no. 

Publisert: 11.06.2021 09.42