Gurholtveien - varsel om redusert fremkommelighet

Innhold

Siljan kommune skal utbedre et par strekninger på Gurholtveien ved å masseutskifte veioppbyggingen, med påfølgende asfaltering. Veien må da stenges helt,- og delvis, for gjennomkjøring i perioden medio uke 33 og frem til og med uke 37.

Det vil i etterkant av dette også kreve stenging et par dager grunnet asfaltering.

Arbeidene vil foregå i to faser, der Fase 1 er strekningen mellom Gurholtveien 81 og 99 og Fase 2 er fra før avkjøring til 161++ til Gurholtveien 193.

Se vedlegg fra entreprenøren.
- Informasjon om anleggsarbeider
- Skiltplan med fasedeling

Beklager ulempen dette vil medføre.

Publisert: 12.08.2021 15.37