God kvalitet på badevannet

Innhold

Miljørettet helsevern i Grenland tar jevnlig prøver av badevannet i Grenland. De siste som ble tatt denne uka, viser at badevannet har god kvalitet.

I Siljan er det badeplassene Heivannet og Øverbøtjønn som blir kontrollert.

Her kan du se resultatene av badevannsprøvene som er tatt så langt i sommer.

Se mer om friluftliv og badeplasser i Siljan her.

Publisert: 30.08.2021 09.19