Eldre ut på middag

Innhold

Siljan kommune har fått tilskudd til å arrangere middag for eldre, som er et forebyggende tiltak mot ensomhet.

Kriteriet er at man er hjemmeboende over 65 år.

Det er en egenandel på kr. 125,-
Så om du kjenner/vet om en eller fler som bør/vil være med, spre budskapet

Publisert: 13.09.2021 19.12