Drikkevannet borte på vestsiden av Holtesletta 8. september

Innhold

I forbindelse med arbeid med ny vann- og avløpsledning, vil krysset Holteringen/Heivannsveien stenges fra 7. -11. september, og drikkevannet vil være borte for husstandene på vestsiden av Holtesletta tirsdag 8. september.

Siljan kommune skal skifte ut vann- og avløpsledningene fra Holtesletta ved bussholdeplassen ved Stomperudbua og ned til Høysetbakkane. Som et første ledd i denne utskiftingen skal det settes ned en vannkum i krysset Holteringen/Heivannsveien (FV32). Krysset blir stengt for all trafikk i anleggsperioden. All adkomst til/fra vestsiden av Holtesletta til FV32 vil derfor i denne perioden gå via krysset Langmyrveien /Heivannsveien.

Arbeidene starter opp mandag 7.09. kl 08.00 og en må påregne at krysset vil være stengt for trafikk fram til og med fredag 11.09.

I forbindelse med dette arbeidet vil vannet for de fleste av abonnentene på vestsiden av Holtesletta bli borte i en periode tirsdag 8.09. Vannet vil bli stengt kl. 08.00, og en må regne med at vannet kan være borte fram til kl.18.00 denne dagen.
Vannstengingen vil gjelde flesteparten av abonnentene på vestsiden av Heivannsveien. Abonnenter med adresse til Holteringen vil ikke bli berørt.

Vi gjør oppmerksom på at vannet når det kommer tilbake kan lukte/smake noe klor og det kan også være noe «grumsete». Det er derfor viktig at en tapper ut vann, gjerne fra utekranen, til vannet er klart. Som en rutine ved slike arbeider vil vi ta en prøve av vannet etter påkobling. Fram til prøveresultatet foreligger anbefaler vi at vann som brukes til drikke/ matlaging blir kokt. Vannprøven vil bli tatt på tirsdag, og prøveresultatet vil vi få etter ca 24 timer. Vi vil gi beskjed så snart vannet er godkjent.

 

Publisert: 08.09.2020 09.27