Bredbånd til alle

Innhold

Kommunen har signert avtale med Telenor om at de skal gi tilbud om fiberbånd til alle husstander og bedrifter i Siljan kommune som ikke har slikt tilbud i dag.

Telenor er i gang med å selge inn dette tilbudet til disse husstandene, og utbyggingen er i all hovedsak planlagt ferdigstilt i inneværende år. Tilknytningskostnaden vil være kun 1990,-

.

Bilde fra signering av avtalen

Publisert: 07.06.2021 07.52