Skoler i Siljan

Innhold

Siljan har to kommunale skoler: Midtbygda barneskole og Siljan ungdomsskole, samt en voksenopplæring. Inn på Tunet (IPT) er Siljan kommunes alternative opplæringsarena.
 

Midtbygda skole

Midtbygda skole er kommunens barneskole. Skolen ligger i nær tilknytning til bolig- og friluftsområder på Holtesletta. Områdene rundt skolen er godt tilrettelagt for leik og organisert idrett med idrettshall og – baner som vi låner av Siljan Idrettslag. 

Skolen motto er  - en glad og fargerik skole med vekstvilkår for alle -

Midtbygda skole har skolefritidsordning

Kontakt oss

Besøksadresse: Loppedåpan 53, 3748 Siljan
Postadresse: Postboks 16, 3749 Siljan

Telefon: 35 94 28 80

Rektor: Anton H. Lofstad
Epost rektor: ahl@siljan.kommune.no

Til skolens Hjemmeside

Siljan ungdomsskole

Siljan Ungdommskkole ligger i sentrun ved kommunehuset. Skolen ble totalrenovert i 2015, og framstår i dag som en funksjonell og moderne skole.

Skolens motto er - vår skole har vi gode læringsprosesser, høy trivsel og godt samarbeid - 

Siljan ungdomsskole er MOT skole - et program som:

  • utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker hyppig mobbing.
  • utvikler inkluderende skolemiljø, som motvirker antall ungdom uten en eneste venn
  • utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt og mestringsopplevelse, som motvirker psykiske vansker.
  • utvikler mot, bevissthet og positive holdninger hos ungdom, som motvirker rusmisbruk.
Kontakt oss

Besøksadresse: Sentrumsveien 107, 3748 SiljanPostadresse: Postboks 16, 3749 Siljan

Telefon: 35 94 25 10

Rektor: Anita Solvang
Epost rektor: anita.solvang@siljan.kommune.no

Til skolens hjemmeside

Tveitan Gård - Inn På Tunet

Grunnskolen i Siljan har siden 2009 benyttet Tveitan gård oppe i Opdalen som en alternativ opplæringsarena for elever fra fjerde trinn og eldre som trenger et mer tilrettelagt undervisningstilbud enn en vanlig skolehverdag. Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Et felles mål for all IPT-tjenester er at – for skolens del – at deres utplasserte elever skal oppleve mestring, utvikling og trivsel. Elevene våre skal ta del i arbeid og aktiviteter på gården, men dette skal være mer enn bare gårdsarbeid: Arbeidet og aktivitetene skal være innenfor rammene i læreplanen og kobles til kompetansemål i læreplanene for fag. Elevens læringsutbytte skal være i fokus – også det faglige, ikke bare de sosiale mål.

Inn på tunet

Planer og rammeverk

Den kommunale grunnskolen i Siljan er underlagt Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) og jobber i tråd med Siljan kommunes barnehage- og skolemiljø.

Skoleruta 

Den Røde Tråden - Strategisk plan for skole og barnehage

Plan for elevens skolemiljø

Kontakt ledelse

Skolefaglig ansvarlig er oppvekstsjef Torny Strand Moripen
Epost: tsm@siljan.kommune.no
Tlf.: 35 94 25 61
Mobil: 473 59 835

Publisert: 31.08.2017 13.33